Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 10 năm 2023, 02:04:55
Lâm Đồng yêu cầu quản lý thuế hiệu quả với doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời
Linh Đan - 19/09/2023 08:06
 
Lâm Đồng yêu cầu tuyệt đối không để thất thu thuế đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện năng lượng mặt trời tại địa phương nhưng có trụ sở ngoài tỉnh.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để khai thác, thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hệ thống điện mặt trời trên địa bàn tỉnh để có giải pháp quản lý thuế hiệu quả, tuyệt đối không thể thất thu thuế trong lĩnh vực này.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện đăng ký, kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế liên quan vào ngân sách nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh Lâm Đồng nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh nếu có dấu hiệu rủi ro, vi phạm trong việc kê khai, phân bổ, nộp thuế để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời tổng hợp, cung cấp thông tin những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin có liên quan theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh để quản lý, thu thuế đối với các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng và chính quyền các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế khu vực tại địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp có trụ sở ở ngoài tỉnh những có hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà bối rối
Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà vừa được Bộ Công thương đưa ra đang gây nhiều băn khoăn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư