Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 03 năm 2021, 16:44:36
Lạng Sơn tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Thùy Linh - 26/11/2020 22:30
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ gắn liền với Chương trình xây dựng nông thôn mới.
TIN LIÊN QUAN
Phát triển cây chè ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn).
Phát triển cây chè ở huyện Bình Gia (Lạng Sơn).

Một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XVII là tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, toàn tỉnh có 74/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015. TP. Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm 2015, xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân hàng năm giảm 3,61%. Trong 5 năm, đã giải quyết việc làm mới cho 72.200 lao động...

Nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã thực sự quan tâm và tham gia tích cực. Vì vậy, thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Đặc biệt, trong phát triển các loại cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; nhận thức, tư duy của nhân dân về đổi mới tổ chức sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch theo hướng hàng hóa được nâng cao.

Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đến năm 2020, có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 180 khu dân cư kiểu mẫu; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai có hiệu quả, có 20 sản phẩm được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn được chú trọng, hướng vào phát triển các vùng sản xuất gắn với cây, con chủ lực, thế mạnh các ngành, nghề truyền thống, đặc sản của địa phương; từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn tiên tiến, tập trung đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, xây dựng nhãn mác, thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ đó, sản lượng lương thực của tỉnh hàng năm đạt trên 310.000 tấn.

Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Ông Hưng cho biết thêm, thời gian tới, Lạng Sơn sẽ phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, xây dựng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm để từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung gắn với các cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Thúc đẩy Chương trình OCOP nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp. Đặc biệt, tỉnh phấn đấu có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 1 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư