Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Long An đặt mục tiêu PCI năm 2023 của tỉnh xếp trong nhóm “rất tốt”
Trúc Giang - 25/08/2023 18:25
 
Long An phấn đấu điểm số PCI năm 2023 đạt 70,5 điểm (tăng 2,06 điểm); các chỉ số thành phần PCI năm sau không giảm điểm, giảm hạng so với năm trước.

Phó Chủ tịch UBND Long An Huỳnh Văn Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

Mục tiêu cụ thể Kế hoạch đề ra là ưu tiên tập trung cải thiện bằng các giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn để cải thiện vượt bậc điểm số và thứ hạng của các chỉ số thành phần còn thấp hạng.

Các chỉ số còn lại phải được tiếp tục phát huy, hoàn thiện, phấn đấu tăng điểm và duy trì bền vững. Phấn đấu năm 2023 điểm số PCI của tỉnh xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” trên cả nước.

Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số PCI như: chi phí không chính thức (15%), tính năng động của chính quyền (15%), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (15%) và những chỉ số tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như: tiếp cận đất đai (10%), đào tạo lao động (10%), cạnh tranh bình đẳng (10%)…

Phấn đấu điểm số PCI năm 2023 đạt 70,5 điểm (tăng 2,06 điểm); các chỉ số thành phần PCI năm sau không giảm điểm, giảm hạng so với năm trước.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (bên phải) gặp gỡ nhà đầu tư bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 tại Long An. Ảnh: Phạm Hằng

UBND tỉnh Long An yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã đổi mới tư duy, tích cực nghiên cứu, nắm vững nội dung các Chỉ số thành phần PCI, chủ động đề ra giải pháp thiết thực để cải thiện năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại đơn vị, địa phương mình, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của cả tỉnh.

Tiếp tục tăng cường quán triệt nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về nắm vững nội hàm của các chỉ số thành phần PCI, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng các mô hình mới, hiệu quả để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quyết tâm vượt khó và đoàn kết cùng thực hiện đạt hiệu quả.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì làm đầu mối thực hiện việc cải thiện điểm số và thứ hạng từng Chỉ số thành phần có trách nhiệm tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đề ra các giải pháp hữu hiệu, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì và cùng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

UBND tỉnh Long An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ trước ngày 30 hàng quý báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện.

PCI năm 2022 của tỉnh Long An đạt 68,45 điểm (tăng 1,87 điểm so với năm 2021); xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 6 bậc), xếp thứ 2/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tăng 1 bậc).

Long An có 8 nhà máy điện năng lượng mặt trời đã đưa vào hoạt động
Trên địa bàn tỉnh Long An có 8 nhà máy điện năng lượng mặt trời đã đưa vào hoạt động với tổng công suất phát điện là 440,1 MWp.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư