Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 04 năm 2024,
Luật hóa nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp thặng dư định giá đất
Nguyễn Lê - 04/08/2023 09:15
 
Trong định giá đất, về phương pháp thặng dư, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất thiết kế hai phương án, một trong hai phương án là tiếp tục hoàn thiện Dự thảo để quy định nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp thặng dư.
.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp.

Sáng 4/8 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp tham vấn ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Dự thảo).

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2023, Cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức hai hội thảo để lắng nghe ý kiến từ thực tiễn và ý kiến của chuyên gia, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo.

Dự thảo phục vụ phiên họp hôm nay được hoàn thiện ngày 1/8, đã có nhiều thay đổi đáng chú ý so với Dự thảo được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ năm vừa qua.

Thông tin về những thay đổi này, liên quan đến giá đất ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên tbường trực Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh sự thay đổi mới nhất là Dự thảo quy định rõ các phương pháp định giá đất và trường hợp nào áp dụng phương pháp nào để tránh tùy nghi và tránh sự rủi ro cho các cơ quan nhà nước.

Ông Phan Đức Hiếu nêu một số nội dung đã được chỉnh lý - Ảnh Ngọc Thắng.

Hiện nay còn có ý kiến khác nhau là nên chọn 1, 2 hay nhiều phương pháp để tham chiếu chọn phương pháp tốt nhất,  phương pháp thặng dư có nên tiếp tục hay không, ông Hiếu thông tin.

Thông tin từ cơ quan chủ trì thẩm tra cho thấy, một số nội dung khác đã thay đổi so với Dự thảo tại Kỳ họp thứ năm là Dự thảo bổ sung quy định rõ nội hàm các phương pháp xác định giá đất và trường hợp áp dụng phương pháp cụ thể.

Bỏ phương pháp chiết trừ vì đây thực chất là một trường hợp đặc biệt của phương pháp so sánh trực tiếp.

Dự thảo cũng đã chỉnh sửa, bỏ quy định về bảng giá đất được áp dụng để tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Về phương pháp thặng dư, vấn đề được các chuyên gia, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm thời gian qua, Dự thảo thiết kế 2 phương án.

Phương án 1: Bổ sung phương pháp thặng dư là một trong những phương pháp xác định giá đất và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật để quy định nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp thặng dư. Đây là phương pháp có tính khoa học, được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia trên thế giới, việc quy định tiếp tục cho phép áp dụng phương pháp thặng dư sẽ tạo cơ sở để có nhiều phương pháp định giá áp dụng phù hợp nhất với thực tế, giúp tăng tính giải trình, phản biện về giá đất được đưa ra.

Phương án 2: Giữ quy định như tại dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (bỏ phương pháp thặng dư).

Các phương pháp khác được quy định tại dự thảo là phương pháp so sánh, được áp dụng để định giá thửa, khu đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp khi có tối thiểu 3 thửa đất so sánh đáp ứng yêu cầu tại một số điều khoản của Dự thảo.

Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất, khu đất nông nghiệp trừ trường hợp quy định để được áp dụng với phương pháp so sánh.

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất trong trường hợp cần định giá nhiều thửa đất đã có giá đất trong bảng giá đất mà không đủ thông tin quy định tại các điểm a, b và d khoản 3 Điều 158 của Luật này để áp dụng phương pháp so sánh đối với từng thửa đất.

Theo Dự thảo, kết quả xác định giá đất do tổ chức tư vấn định giá đất thực hiện là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định giá đất.

Về bảng giá đất, dự thảo mới nhất quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và thực hiện từ ngày 1/1/2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Không nên bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thời hạn trình Chính phủ Dự thảo quy định về giá đất, phương pháp định giá đất…, song đến nay,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư