Mảng kinh doanh ngoài xăng dầu góp 2.385 tỷ đồng lợi nhuận cho Petrolimex
Trong tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 4.877 tỷ đồng mà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt được trong năm qua, mảng kinh doanh ngoài xăng dầu góp 2.385 tỷ đồng
mảng kinh doanh ngoài xăng dầu góp 2.385 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận năm 2017 của Petrolimex.
Mảng kinh doanh ngoài xăng dầu góp 2.385 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận năm 2017 của Petrolimex.

Petrolimex vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm trong năm qua đạt 155.651 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Petrolimex cho hay, sở dĩ doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2017 là 50,85 USD/thùng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân năm 2016 là 43,30 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 4.877 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 2.492 tỷ đồng, tương đương 51% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Với sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2017 là 9.704.520 M3/tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2016 (9.247.202 M3/tấn), trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước là 8.778.835 M3/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2016 (8.344.902 M3/tấn)

Năm 2017, chỉ tính riêng các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.385 tỷ đồng, tương đương 49% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 651 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh gas đạt 202 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 339 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 384 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 189 tỷ đồng;  Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 157 tỷ đồng; Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 47 tỷ đồng; Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 416 tỷ đồng.

Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất năm 2017 là 38.363 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2016 (Năm 2016 là 32.981 tỷ đồng).
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 là 3.983 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 3.482 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 16,4%.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...