Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đối với ông Nguyễn Phú Cường
Nguyễn Lê - 22/05/2023 15:28
 
Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường.
.
Ông Nguyễn Phú Cường khi còn là đại biểu Quốc hội. 

Chiều 22/5, tại Kỳ họp năm, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Kết quả cụ thể, có 462/464 vị tán thành, 1 vị không tán thành và 1 vị không biểu quyết. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay khi Quốc hội thông qua. 

Một trong các căn cứ của quyết định này là xét đơn xin thôi Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, xin thôi làm đại biểu Quốc hội của ông Cường.

Trước đó, ngày 15/5, ông Nguyễn Phú Cường đã được Trung ương Đảng quyết định cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7). Một ngày sau, ông Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu (Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội).

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967 là cán bộ trưởng thành từ địa phương, nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 12/2022, ông Cường là một trong những người bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có trách nhiệm trong nhiều vi phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ từ 2011 - 2021.

Theo kết luận này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ năm: Làm nhân sự, gỡ khó cho nền kinh tế
Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung để gỡ khó cho nền kinh tế, giảm chi phí cho người dân và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư