Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
MSB chốt ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ
T.L - 28/02/2024 15:42
 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội là 8/3/2024.

Theo kế hoạch được phê duyệt trong Nghị quyết, MSB dự kiến tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 32 vào ngày 10/4/2024 tại Hà Nội.

Dự kiến, Đại hội thông qua các báo cáo hoạt động kinh doanh, thành tựu của năm 2023, kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ VII (2022 - 2026).

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, MSB đã có kết quả kinh doanh khá lạc quan. Theo đó, tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của MSB đạt hơn 267.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Tăng trưởng tín dụng đạt 22,43% thuộc nhóm cao nhất ngành. Tổng tiền gửi khách hàng tại ngày 31/12/2023 là trên 132.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số dư CASA chiếm 26,54% tổng huy động vốn, đứng top 4 thị trường.

Tổng thu nhập thuần hoạt động của MSB năm 2023 đạt xấp xỉ 12.300 tỷ đồng trong năm qua, tăng 15% so với năm 2022. Thu nhập lãi thuần đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 1.600 tỷ đồng. Lãi thuần mảng kinh doanh ngoại hối cũng tăng nhẹ 7% so với năm trước, đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Kết thúc 2023, tổng thu thuần hoạt động của MSB tăng trưởng 15%, cao hơn mức 9% của chi phí hoạt động, đưa chỉ số chi phí/doanh thu (CIR) của Ngân hàng xuống mức 39,16%, thấp hơn 2,23 điểm % so với cuối năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng.

MSB: Tín dụng tăng 22,45%, tổng thu nhập hoạt động tăng 15%
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE:MSB) ghi nhận lợi nhuận năm 2023 tăng nhẹ so với năm 2022, chất lượng tài sản ổn định. Trong bối cảnh thị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư