Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 10 năm 2021, 09:05:09
MSB nâng room ngoại lên 30%, sắp đưa 82,5 triệu cổ phiếu quỹ vào giao dịch
Thùy Liên - 22/05/2021 15:37
 
Theo thông báo của Ngân hàng TMCP MSB (mã MSB), ngày giao dịch dự kiến của 82,5 triệu cổ phiếu quỹ đã chào bán cho cổ đông hiện hữu là từ 28/5 đến 30/6/2021.
f
MSB nới room sở hữu nước ngoài lên 30%

Ngân hàng TMCP MSB cho hay đã được UBCKNN chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 29,937% lên 30%.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đã báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 82,5 triệu cổ phiếu quỹ (tổng giá trị hơn 825 tỷ đồng) ra công chúng tới UBCKNN. Hiện MSB hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu lượng cổ phiếu quỹ này đến các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng theo giấy chứng nhận chào bán số 277/GCN-UBCK ban hành ngày 30/11/2020.

MSB cho hay, thời gian dự kiến thực hiện chuyển quyền sở hữu  là từ 28/5 đến 30/6/2021.

Trước đó, cuối năm 2020, MSB đã  được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chào bán trên 82,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục tiêu đầu tư cho các dự án chiến lược trong những năm tiếp theo.   

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa qua, MSB cũng đã được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ tối đa là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Thời gian thực hiện là sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động và không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2021 kết thúc. Lãnh đạo ngân hàng cho hay đang hoàn tất tiến hành các thủ tục cần thiết.

Năm 2021, MSB đặt mục tiêu tăng 8% tổng tài sản lên 190 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 25% lên hơn 106.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 15% đạt hơn 114.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 30%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 (trả vào năm 2022) thấp nhất là 15%. 

Trong quý I/2021, MSB đã ghi nhận tổng doanh thu thuần hơn 2.064 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đẩy mạnh tín dụng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 58,8% và đóng góp 68,7% tổng doanh thu thuần của MSB. Trong quý, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.147 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (3.280 tỷ đồng).  Đây cũng là quý kinh doanh có lợi nhuận cao nhất của ngân hàng trong nhiều năm qua.

ĐHĐCĐ MSB: Phủ nhập sáp nhập PG Bank, lợi nhuận quý I/2021 tăng gấp 4 lần
Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư