Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2021, 13:26:18
Nafoods Group: Chốt mục tiêu 1.350 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng cho năm 2020
K.H - 25/05/2020 19:46
 
Mới đây, CTCP Nafoods Group (NAF) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông năm nay được tổ chức qua 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thông qua hình thức trực tuyến, Nafoods Group tiến hành kết nối với thành viên HĐQT từ đầu cầu Mỹ và các cổ đông từ xa một cách dễ dàng. Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng đã thực hiện các bước phòng ngừa dịch Covid-19 như kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở các cổ đông tham gia đại hội sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay trước phòng hội nghị.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2019 doanh thu của NAF đạt 1.069,74 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2018, vượt 17% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 47,92 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước đạt 95% kế hoạch.

Lợi nhuận năm 2019 được phân phối cụ thể như sau: Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế; Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) 75% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020, Nafoods Group đặt kế hoạch doanh thu 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng. Thông điệp xuyên suốt của Nafoods từ năm 2018 đến nay là chủ động thị trường, chủ động nguyên liệu, chủ động tài chính. Xác định đúng hướng đi, nên trước những biến động, rủi ro do dịch bệnh Covid-19 tác động, Nafoods nằm trong nhóm các doanh nghiệp ít bị tác động từ dịch bệnh. Theo đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến như sau: Trích quỹ đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế; Trích ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.

HĐQT Nafoods Group nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội
HĐQT Nafoods Group nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Đại hội lần lượt thông qua các tài liệu quan trọng với 100% cổ đông tham gia dự họp thống nhất với kế hoạch 2020. Đồng thời đồng ý bầu Hội đồng quản trị giai đoạn 2020 - 2025 gồm 9 thành viên gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Dung Tấn Trung, ông Phạm Duy Thái, ông Ryan Galloway, bà Phan Thị Minh Châu, ông Nguyễn Tiến Chinh, ông Nguyễn Văn Bộ, ông Johan De Geer, ông Johan Nyvene.

Đại hội cũng đồng thuận bầu 3 nhân sự là ông Hồ Quốc Công, bà Nguyễn Thị Phương Hồng, bà Nguyễn Thị Thủy vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nafoods muốn bán rẻ cổ phiếu cho cổ đông ngoại
CTCP Nafoods Group (HoSE: NAF) vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 905.950 cổ phiếu cho cổ đông ngoại hiện hữu -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư