Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 10 năm 2023, 20:36:04
Năm 2021, kinh tế Đà Nẵng tăng duy nhất ở khu vực dịch vụ
Hà Minh - 30/12/2021 16:43
 
Mặc dù các lĩnh vực khác đều giảm, lĩnh vực dịch vụ tăng 1,24% nhưng thu ngân sách nhà nước năm 2021 của Đà Nẵng vẫn đạt 20.070 tỷ đồng, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố sáng 30/12, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Đà Nẵng (GRDP) năm 2021 tăng 0,18% so với năm 2020. Trong mức tăng 0,18% của toàn nền kinh tế, duy nhất khu vực dịch vụ tăng 1,24%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,38%; khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 2,13% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,44%.  GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt 87,87 triệu đồng, tương đương 3.753 USD. 

Quy mô toàn nền kinh tế năm 2021 ước đạt 105.050 tỷ đồng, mở rộng gần 1.826 tỷ đồng so với năm 2020. Năng suất lao động chung toàn nền kinh tế (bao gồm cả thuế sản phẩm) tính theo giá hiện hành ước đạt 194,6 triệu đồng/người/năm, giảm 0,83%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20/12/2021 đạt 20.070 tỷ đồng, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng thu nội địa 15.742 tỷ đồng, bằng 83,7% so với năm trước; tổng thu xuất nhập khẩu 4.057 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước 26.844 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về đăng ký doanh nghiệp, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2021, có 3.542 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 17.781 tỷ đồng, giảm 13,8% về số doanh nghiệp và giảm 17% về số vốn so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 ước đạt 31.639 tỷ đồng, trong đó, vốn khu vực Nhà nước ước đạt 9.944 tỷ đồng, tăng 11,04%, chiếm 31,4% trên tổng vốn thực hiện trên địa bàn; khu vực ngoài Nhà nước ước đạt 16.668 tỷ đồng, giảm 9,4%, chiếm 52,7% tổng vốn. Vốn thực hiện khu vực FDI giảm sâu ở mức 31,1% và chiếm 15,9% trong tổng nguồn vốn thực hiện trong năm. 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021 ước đạt 3.183 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.835 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.348 triệu USD, tăng 8,5%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa cả năm xuất siêu ước đạt 487 triệu USD. Độ mở nền kinh tế xét trên phương diện xuất, nhập khẩu hàng hóa là 70,9%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng năm 2021 của Đà Nẵng tăng 2,26% so với cùng kỳ năm trước. CPI các tháng trong năm và bình quân năm luôn ở mức dưới 4% phù hợp với mục tiêu duy trì lạm phát do Quốc hội đặt ra.

Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 chịu tác động mạnh của Covid-19. Trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng cùng Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng trưởng dương. Trong các ngành kinh tế vẫn có điểm sáng của mỗi ngành. Cụ thể, khu vực dịch vụ có hoạt động thông tin và truyền thông tăng 10,47%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,84%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 23,85%. Khu vực công nghiệp có ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 37,9%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 20,5%...

Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, Cục Thống kê TP Đà Nẵng đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, bao gồm: triển khai có hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.

Tập trung khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ và miễn, giảm lãi, phí. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành công nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư