Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 19:56:11
NCB đạt kết quả kinh doanh khả quan năm 2019
T.L - 21/01/2020 08:20
 
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất. Theo đó, tất cả các chỉ tiêu kinh doanh của NCB đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của NCB đạt 80.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ đạt 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2%; Lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%.

NCB
NCB tăng trưởng ổn định năm 2019

Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 61.700 tỷ đồng, tăng 10%; Dư nợ tín dụng tăng 6,3% so với đầu năm, đạt gần 38.000 tỷ đồng; Các chỉ số lợi nhuận/tài sản (ROA), lợi nhuận/vốn (ROE) đều cao gấp 1,5 lần so với năm 2018. Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được NCB kiểm soát dưới 3%.

Ngoài tín dụng là mảng kinh doanh chính, năm 2019 NCB đẩy mạnh lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ, thu phí bảo hiểm và nâng dần tỷ trọng thu nhập từ các hoạt động này trong tổng thu nhập.

Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, hoàn thiện các chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên nhằm duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Hội đồng quản trị, Ban điều hành NCB đã tập trung chỉ đạo hệ thống giữ vững hoạt động kinh doanh ổn định và đã bắt đầu có những bước phát triển khả quan trên hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu.

: Năm 2020 là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn NCB tăng tốc bứt phá
Năm 2020 là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn NCB tăng tốc bứt phá

Tháng 6/2019, NCB cũng đã ký hợp đồng với Liên danh Blackice và Raffles Việt Nam để triển khai Dự án Thông tư 41 và Basel II. Với nền tảng và định hướng trở thành ngân hàng hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, NCB sẽ sớm đạt chuẩn quốc tế Basel II để trở thành một ngân hàng hiện đại, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, NCB sẽ tiếp tục tăng cường phát triển công nghệ, đặc biệt là Digital Banking, mở rộng mạng lưới, thúc đẩy bán lẻ nhằm phát triển mạnh mẽ hơn trong các năm tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo NCB chia sẻ: “Ngân hàng đang nỗ lực tái cấu trúc nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt hơn. NCB đã xác định năm 2019 là giai đoạn phát triển ổn định để năm 2020 là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn tăng tốc bứt phá. Năm 2020, ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng quy mô và thị phần, hiệu quả kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số và tích cực tái cơ cấu, từng bước khôi phục và khẳng định vị thế của ngân hàng”.    

NCB đại hội cổ đông bất thường, quyết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn
Hôm nay (17/01/2020), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư