Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 01:55:37
Ngân hàng Bản Việt đề nghị được áp chuẩn Basel II đầu tháng 9/2019
Thùy Vinh - 26/08/2019 21:42
 
Ngân hàng Bản Việt cùng đối tác KPMG hoàn tất việc xây dựng và triển khai mô hình “Triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo Phương pháp của Basel II” và đã trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ đầu quý III/2019.

Theo thông tư 41/2016/TT-NHNN và 13/2018/TT-2018 của NHNN về việc áp dụng chuẩn mực Basel II, từ đầu năm 2018, Ngân hàng Bản Việt đã chủ động rà soát và triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực này và tự hoàn thành một số hạng mục của lộ trình.

Đến tháng 7/2019, cùng với sự đồng hành và tư vấn của đối tác KPMG (Việt Nam), hai bên đã đưa vào đánh giá nghiệm thu theo quy trình kiểm định quốc tế và quyết định đưa mô hình vận hành chính thức từ 8/2019.

Song song đó, Ngân hàng Bản Việt cũng đã nộp hồ sơ lên NHNN đề nghị chấp thuận về việc áp dụng tỷ lệ an toàn vốn sớm hơn dự kiến. Được biết, hiện có 9 ngân hàng thương mại đã chính thức triển khai. Hoàn tất triển khai Dự án “Tính toán mức độ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn Basel II”, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục triển khai các mô hình “mô hình đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)” theo yêu cầu của Thông tư 13 có hiệu lực từ đầu 2021.

Dự kiến, Ngân hàng tiếp tục xem xét hợp tác với đối tác KPMG trên cơ sở các kết quả đã đạt được. Bên cạnh đó, Ngân hàng Bản Việt cũng tập trung vào việc hoàn thiện các chính sách rủi ro và cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro, cân bằng giữa hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro để đảm bảo ba yếu tố: an toàn, hiệu quả và bền vững trong hoạt động của mình.

Việc hoàn thành các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II cho thấy Ngân hàng Bản Việt hoàn toàn có đủ khả năng hoạt động an toàn theo thông lệ tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới để phòng ngừa các rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động có thể xảy ra, đồng thời cho thấy những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc xây dựng sự tin cậy đối với khách hàng của mình và các đối tượng hữu quan.

Ngân hàng Bản Việt cùng KPMG xây dựng thành công “Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều”
Ngân hàng Bản Việt đã hợp tác với đối tác tư vấn KPMG xây dựng thành công mô hình Phân tích lợi nhuận đa chiều, cho phép Ngân hàng cải thiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư