Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 06:46:31
Ngân hàng đầu tiên báo lỗ quý IV/2021
Thùy Liên - 15/01/2022 09:21
 
Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank – mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lỗ trước thuế lên tới 74 tỷ đồng.
f
Viet Capital Bank lỗ 74 tỷ đồng quý IV/2021

Báo cáo tài chính cho thấy, quý IV/2021, tín dụng của Viet Capital Bank tăng trưởng tốt (16,5%) song các hoạt động ngoài lãi tăng không đáng kể, thậm chí còn lỗ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý IV/2021 đạt 358 tỷ đồng, tăng 14,7%. Tuy vậy, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 19,4 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 960 triệu đồng trong khi quý IV/2020 lãi 11,4 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán đầu tư chứng khoán sụt giảm nặng nề khi chỉ đạt 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt gần 40 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng chỉ đạt 19,5 tỷ đồng, giảm 44% so ới cùng kỳ.

Trong khi thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoài lãi sụt giảm mạnh thì chi phí hoạt động của ngân hàng lại tăng tới 33,7%. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020, lên tới 128 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, BVB ghi nhận khoản lỗ trước thuế tới 74 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực 3 quý đầu năm, BVB vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tốt trong cả năm 2021.

Cụ thể, lũy kế cả năm 2021, ngân hàng ghi nhận 1.435 tỷ đồng lãi thuần, tăng 30% so với năm 2020. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 71 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Lãi thuần từ hoạt động kinhd oanh ngoại hối đạt 33 tỷ đồng, giảm gần 11%. Lãi thuần từ mua bán chứng hoán đầu tư đạt 142 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác chỉ tăng nhẹ.

Do trích lập dự phòng của cả năm chỉ tăng 6,6% nên lợi nhuận trước thuế nămLợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 76.500 tỷ đồng, tăng 25% so với 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng tăng hơn 16%. Trong đó, cho vay thì án buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm tỷ trọng lớn nhất (26% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng), tiếp đến là dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản với tỷ trọng 15,5%.

Nợ xấu của ngân hàng tính đến hết năm 2021 là 2,5%, giảm đáng kể so với mức  2,93% cuối quý 3/2021.

Thu nhập của bình quân của cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng được cải thiện, tăng lên mức gần 21 triệu đồng/tháng so với mức 18,1 triệu đồng/tháng năm 2020.

Bản Việt phát hành 25 triệu trái phiếu, lãi suất 8,5%/năm
Ngân hàng Bản Việt phát hành 25 triệu trái phiếu ra công chúng, tổng mệnh giá 2.500 tỷ đồng, với 5 đợt phát hành tại tất cả các điểm giao dịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư