Ngân hàng Quốc Dân thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng với số lượng 199.438.599 cổ phần.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số13/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2019)

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân

2. Địa chỉ trụ sở chính: 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

3. Số điện thoại: (024) 62693355 - Fax: (024) 62693535

4. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

5. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 199.438.599 cổ phần, trong đó:
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 184.555.122 cổ phần
+ Chào bán cho cán bộ nhân viên: 14.883.477 cổ phần

6. Khối lượng vốn cần huy động: 1.994.385.990.000 đồng

7. Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu cho Ngân hàng, đầu tư cơ sở vật chất công nghệ của Ngân hàng, tăng vốn bổ sung cho Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân và bổ sung nguồn vốn tự có để cho vay trung và dài hạn.

8. Giá bán: 
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- Chào bán cho cán bộnhân viên:10.000 đồng/cổ phần

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

10. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần:
v  Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 17/04/2019 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) sau khi Ngân hàng làm thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần.
v Đối với cán bộ nhân viên: Từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 03/05/2019

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
11.1 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký và cán bộ nhân viên: Thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân – 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
11.2 Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Bản cáo bạch được đăng tải tại website: https://www.ncb-bank.vn, https://www.eves.com.vn
Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- Chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân
- Số Tài khoản phong tỏa: 0301000413246
- Tại Ngân hàng:Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
 


 

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...