Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng
Thùy Vinh - 01/07/2013 13:21
 
Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – (VNCB) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012, thông qua Đại hội quyết nghị một số vấn đề quan trọng trong định hướng, kế hoạch phát triển năm 2013, trong đó có việc tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN

Đại hội diễn ra ngày 30/6/2013 tại TP.HCM, dưới sự chứng kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An, và sự tham dự của 259 cổ đông, đại diện 287.090.246 cổ phần sở hữu, chiếm tỷ lệ 95,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dự kiến, kế hoạch tăng vốn lên 7.500 tỷ sẽ được VNCB thực hiện
trong năm nay nếu tình hình thuận lợi.

ĐHCĐ của VNCB đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác quản trị Ngân hàng năm 2012 và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cơ cấu Ngân hàng.

Đặc biệt, ĐHCĐ VNCB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng. Dự kiến, kế hoạch tăng vốn này sẽ được VNCB thực hiện trong năm nay nếu tình hình thuận lợi.

ĐHCĐ thường niên 2012 của VNCB vừa qua là dấu ấn quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu giai đoạn phát triển ngân hàng, đánh dấu bước chuyển mình của Ngân hàng sau quá trình ổn định hoạt động, tiến đến mục tiêu phát triển.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên kể từ khi công bố đổi tên chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Kể từ ngày 31/5/2013, VNCB gồm 551 cổ đông, trong đó: Cổ đông pháp nhân: gồm 6 cổ đông; Khối văn phòng nhà nước: 03; Tổ chức tín dụng nhà nước: 01 (Agribank); Doanh nghiệp nhà nước: 01 (Công ty lương thực - Long An); Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 01 (Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh). Còn cổ đông thể nhân của Ngân hàng: gồm 545 cổ đông. VNCB được đổi tên từ TrustBank.

TrustBank là 1 trong 4 ngân hàng thuộc diện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Sau khi có sự tham gia của nhóm cổ đông lớn, nắm giữ hơn 84% cổ phần của Ngân hàng và Tập đoàn Thiên Thanh, TrustBank đã được đổi tên và tập trung vào nhóm khách hàng trong lĩnh vực xây dựng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư