Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 08:09:40
Ngân sách có thể hụt thu 40.000 tỷ đồng
Hà Nguyễn - 08/09/2021 09:24
 
Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục kéo dài, dự kiến cả năm 2021 sẽ hụt thu khoảng 40.000 tỷ đồng so với dự toán.

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, song thu - chi ngân sách nhà nước 8 tháng qua khá tích cực.

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.004,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 72,4% dự toán, tăng 12%; thu từ dầu thô đạt 111%, tăng 0,9%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 88,2% dự toán, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đánh giá về con số này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trong bối ảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả thu ngân sách nhà nước 8 tháng như vậy là “tích cực” và chủ yếu nhờ đà phục hồi khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, thu ngân sách khá còn do một số ngành được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ nên tăng trưởng tích cực, như: ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước…

Tuy nhiên, báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đợt tái bùng phát dịch Covid-19 từ cuối tháng 4 ở nhiều địa phương và hiện đang diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế và thu ngân sách nhà nước. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, cân đối thu - chi ngân sách Trung ương gặp khó khăn, cả năm có thể sẽ hụt thu hoảng 40.000 tỷ đồng so với dự toán.

Báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, trong 8 tháng đầu năm, đã thực hiện miễn, giảm, giãn 85.800 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong đó, có 72.800 tỷ đồng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ; và 13.000 tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. 

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 918.100 tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên đạt 63% dự toán, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội… 

Trong 8 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã chi 18.800 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong đó, 10.900 tỷ đồng chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19; 6.300 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 và dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vắc-xin; 1.600 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo các Nghị quyết số 42/NQ-CP, số 154/NQ-CP và số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định chi 2.550 tỷ đồng từ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để mua vắc-xin.

Về tổng thể, cân đối của ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm có thặng dư (ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư lớn).

Xác định hiệu quả của GDP và thu - chi ngân sách
Nếu GDP là hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, thì thu - chi ngân sách là hiệu quả của hiệu quả.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư