Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 15:00:08
Nhà thầu bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm mở thầu có hợp lệ?
Anh Ngọc - 18/06/2018 07:17
 
Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Việt Hồng (tỉnh Kiên Giang) đặt câu hỏi như sau:  Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Nhà thầu tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh, trong khi mở thầu hồ sơ dự thầu của nhà thầu không kèm theo thỏa thuận liên danh và nhà thầu đã xác nhận không có thỏa thuận liên danh trong hồ sơ dự thầu.

Sau thời điểm mở thầu nhà thầu tự gửi thỏa thuận liên danh đến bên mời thầu (theo quy định của hồ sơ mời thầu là 3 ngày sau thời điểm đóng thầu). Vậy, việc tự bổ sung thỏa thuận liên danh của nhà thầu có hợp lệ và được xem xét đánh giá tiếp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh nhưng trong hồ sơ dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu bị thiếu thỏa thuận liên danh và đã được ghi nhận tại lễ mở thầu thì hồ sơ dự thầu bị đánh giá là không hợp lệ.

Đơn dự thầu ký trước thời điểm thoả thuận liên danh có bị loại?
Việc đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được ký trước thời điểm thoả thuận liên danh của nhà thầu có hiệu lực là chưa phù...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư