Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 05:31:46
Sửa thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu
Anh Ngọc - 24/03/2017 08:40
 
Sau khi mở thầu đơn vị tham gia dự thầu có được phép chỉnh sửa lại thỏa thuận liên danh do văn bản thỏa thuận liên danh có một vài chi tiết sai khác so với mẫu của hồ sơ mời thầu.

Độc giả Trần Hoàng Hải - Tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi tham dự gói thầu mua sắm hàng hoá, nhưng không đủ năng lực nên phải liên danh với nhà thầu khác. Do sơ suất, văn bản thỏa thuận liên danh có một vài chi tiết sai khác so với mẫu của hồ sơ mời thầu. Vậy, sau khi mở thầu đơn vị có được chỉnh sửa lại thỏa thuận liên danh không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của ông Hải, việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Xử lý ra sao khi tên trong thỏa thuận liên danh khác đơn dự thầu?
Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư