Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 05 năm 2022, 07:14:27
Nhà thầu được bổ sung lại giấy ủy quyền khi thay đổi người đại diện pháp luật?
Anh Ngọc - 23/03/2019 07:23
 
Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Lê Vĩnh Khiêm (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Ông A là người đại diện pháp luật ký ủy quyền cho ông B ký đơn dự thầu vào ngày 1/5/2018, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018.

Qua ngày 2/5/2018, công ty thay đổi giấy phép kinh doanh và ông C là người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị dự thầu vẫn dùng giấy ủy quyền của ông A cho ông B.

Vậy, trường hợp này cho phép nhà thầu bổ sung lại giấy ủy quyền hay loại nhà thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với vấn đề của ông Khiêm, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Ngoài ra, do thông tin cung cấp trong nội dung hỏi của ông chưa đủ rõ (thời điểm đóng thầu, mở thầu...) nên không có đủ cơ sở để trả lời ông.

Bảo đảm dự thầu ghi sai, nhà thầu bị loại?
Theo quy định, bảo đảm dự thầu hợp lệ là bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư