Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 01:45:40
Nhân sự Đại hội XIII: Chọn người trí tuệ, bản lĩnh
Nguyên An - 25/01/2021 07:48
 
Sáng nay (25/1/2021), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng 26/1.
.
.Dự Đại hội lần này có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 191 (là các ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm), đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381 và 15 đại biểu chỉ định. 67,67% đại biểu có trình độ từ thạc sỹ trở lên.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng (văn kiện trung tâm của Đại hội); Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đại hội cũng thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Và, công việc cực kỳ quan trọng là Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, dự kiến diễn ra vào ngày 31/1.

Nói đây là công việc cực kỳ quan trọng, bởi như phân tích của chuyên gia xây dựng Đảng, ông Nguyễn Đức Hà, cán bộ là người làm ra đường lối, cán bộ là người thiết lập tổ chức bộ máy, cũng là người định vị ra cơ chế vận hành của tổ chức bộ máy. Và cuối cùng, cán bộ là người lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện để đưa đường lối vào thực tiễn, cuộc sống.

Nếu có cán bộ tốt, thậm chí đường lối chưa cụ thể, chưa toàn diện, thì có thể bổ sung. Ngược lại, đường lối có đúng đến mấy, tổ chức bộ máy có khoa học phù hợp đến mấy, nhưng đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thì thậm chí sẽ làm hỏng cả đường lối.

Được xác định là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Như vậy, ít nhất cũng có trên 200 người trong danh sách ứng viên để bầu.

Ngoài danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII do Ban Chấp hành Trung ương khoá XII giới thiệu, có thể sẽ có thêm nhân sự ứng cử, được đề cử tại Đại hội. Số dư ứng cử viên có thể tăng thêm, hồ sơ nhân sự có thể dày thêm và sức nặng của 1.587 lá phiếu của các đại biểu chính thức là ngang nhau trong việc quyết định lựa chọn tên ứng viên nào sẽ xuất hiện trong danh sách Ban Chấp hành khoá mới.

Chia sẻ suy nghĩ về trách nhiệm nặng nề đó, một vị đại biểu chính thức của Đại hội cho biết, ông đọc lại một bài báo trước phiên bầu cử Đại hội XII với thông điệp chính: Không chỉ người được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới mới cần có bản lĩnh và trí tuệ, mà bản thân người đi bầu phải thể hiện bản lĩnh và trí tuệ mới chọn được người xứng đáng. Nhấn mạnh đây là vấn đề còn nguyên tính thời sự, theo ông, cần bản lĩnh, cần trí tuệ để chọn người trí tuệ và bản lĩnh dẫn dắt con đường phát triển của đất nước chưa bao giờ là vấn đề cũ. Trong muôn vàn khó khăn thử thách, người lãnh đạo có bản lĩnh sẽ vững vàng vượt qua; người lãnh đạo có trí tuệ thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng dẫn dắt, định hướng, lãnh đạo được đất nước đi đúng con đường Đại hội đã vạch ra.

Nhưng, để chọn được những vị lãnh đạo như thế, trước hết, những người cầm lá phiếu cần có đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ đời thường, những “gửi gắm” và cần có trí tuệ để nhìn được cả quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện của các ứng viên nhiệm kỳ mới.

“Cán bộ cần Đức là gốc” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng tiểu ban Nhân sự của Đại hội XIII đã nhiều lần nhấn mạnh.

Chọn được người đủ cả Đức và Tài. Đó là kỳ vọng của toàn dân vào Đại hội XIII.

[Infographic] Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII
Trong nhiệm kỳ Ðại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức và lãnh đạo, chỉ đạo quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư