Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo PVN
Hà Quang - 31/07/2015 07:06
 
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tham dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu PVN nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo tập đoàn ổn định tư tưởng cán bộ Đảng viên, công nhân viên, rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, nghị quyết và quy chế của Đảng.
.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia lần thứ II. Ảnh: VGP/Thành Chung

 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh hoan nghênh Đảng bộ và lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian qua, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2015. Nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng với ý nghĩa chào mừng Đại hội, phục vụ mục tiêu phát triển của Tập đoàn và của đất nước cả hiện tại và trong tương lai.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Tập đoàn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vào 5 nội dung.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035, với trọng tâm là tìm kiếm thăm dò, khai thác vận chuyển chế biến, phân phối dịch vụ xuất nhập khẩu, trong đó tìm kiếm, khai thác thăm dò dầu khí là lĩnh vực cốt lõi cần được quan tâm chú trọng, tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước và nước ngoài.

Thứ hai, nhanh chóng kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Đảng bộ, lãnh đạo tập đoàn ổn định tư tưởng cán bộ Đảng viên, công nhân viên, rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, nghị quyết và quy chế của Đảng.

Đồng thời, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện Điều lệ quy chế hoạt động của tập đoàn; chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình tái cơ cấu tập đoàn đã được phê duyệt.

Thứ ba, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Thứ tư, chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh”.

Thứ năm, Tập đoàn cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh coi đây là nhiệm vụ thường xuyên then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động…

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Dầu khí tiếp tục phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”, đoàn kết, chung sức chung lòng, đi đầu vượt khó, chủ động sáng tạo, quyết tâm cao nhất để luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng và phát triển Tập đoàn trở thành Tập đoàn Dầu khí mạnh trong khu vực.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, Đảng ủy tập đoàn đã tập trung lãnh đạo các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chính, hoàn thành vượt mức, về đích trước nhiều chỉ tiêu.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 2.225 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn dầu khí ước đạt 3.675 nghìn tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch, tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 880,3 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 5,2%/năm…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư