Nhiều cơ chế, chính sách mới về đấu thầu qua mạng
Đấu thầu qua mạng (e-GP) ở Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ có bước chuyển vượt bậc khi hàng loạt sự kiện liên quan đến cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này vừa được các cơ quan chức năng ban hành.

Giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành

Điển hình là mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1785/QĐ-TTg, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (Quyết định 1785).

Quyết định 1785 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Những quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp công tác đấu thầu qua mạng có bước chuyển vượt bậc
Những quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp công tác đấu thầu qua mạng có bước chuyển vượt bậc

Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Trưởng ban quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Về chức năng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, đáng chú ý là Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo để chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp các thông tin để chuẩn bị cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo. Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Trước đó, ngày 8/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1735/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó trưởng ban. Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển vượt bậc trong triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Thư ký Ban Chỉ đạo, việc thành lập Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường sự phối hợp kịp thời giữa các bộ, ngành, địa phương, giúp rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của đấu thầu qua mạng.

Ban hành thông tư mới về đấu thầu qua mạng

Bên cạnh việc Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký quyết định ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Thông tư 04).

Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư 04 không áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần. Trường hợp cần áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu chia thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu. 

Thông tư 04 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018, thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay thế Chương III, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Có 7 mẫu hồ sơ được ban hành kèm theo Thông tư 04. Cụ thể, có 3 mẫu áp dụng cho gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01, 02, 03); 3 mẫu áp dụng cho gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 04, 05, 06); Mẫu số 07 áp dụng đối với gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Sự ra đời của Thông tư 04 được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng và tạo thuận lợi cho các nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu… tham gia thực hiện, thúc đẩy đấu thầu qua mạng theo lộ trình.

Theo Ban soạn thảo, quan điểm xuyên suốt khi xây dựng Thông tư là đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong đấu thầu, tạo cơ sở pháp lý trong việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các vấn đề tiêu cực như thông thầu, gian lận, giả mạo hồ sơ, tạo nhiều thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, rút ngắn thời gian đấu thầu...

Thêm vào đó, một quan điểm xuyên suốt khác khi xây dựng Thông tư 04 là kế thừa các mẫu Hồ sơ mời thầu áp dụng cho đấu thầu truyền thống đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo hướng giảm tối đa thủ tục hành chính, văn bản giấy; giúp bên mời thầu thuận tiện hơn trong quá trình lập hồ sơ mời thầu trên mạng, nhà thầu tham dự thầu dễ dàng hơn, loại bỏ lỗi số học và sai lệch trong quá trình đấu thầu; tự động kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ dự thầu ngay khi nộp; số hóa tất cả các biểu mẫu trong đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đại diện Cục Quản lý đấu thầu cũng nhấn mạnh một điểm đáng chú ý của Thông tư 04 là đã đưa ra các quy định nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hoá qua mạng theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban, kết hợp sự ra đời của Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tới đây, công tác đấu thầu qua mạng được kỳ vọng sẽ có bước chuyển vượt bậc, hứa hẹn nhiều chuyển biến trong triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

Liên quan đến việc số hóa các mẫu hồ sơ mời thầu đấu thầu qua mạng, theo đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được ban hành là cơ sở pháp lý để Cục Quản lý đấu thầu hoàn thiện các mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Do số lượng mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư rất nhiều: 7 mẫu hồ sơ, trong đó Hệ thống mới chỉ có sẵn mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, còn 6 mẫu hồ sơ mời thầu mới cho các loại gói thầu xây lắp, phi tư vấn, tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ đấu thầu qua mạng vẫn đang trong giai đoạn lập trình, kiểm thử. Vì vậy, khi trình ban hành Thông tư, Cục Quản lý đấu thầu đề xuất Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018 để Cục có đủ thời gian hoàn thiện các mẫu hồ sơ này trên Hệ thống, đáp ứng nhu cầu sử dụng của bên mời thầu và nhà thầu.

Minh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...