Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 05 năm 2024,
Ninh Thuận: Khu vực nhà máy điện hạt nhân không phát triển dự án có thời hạn dài
Nguyễn Toàn - 06/01/2024 09:56
 
Khu vực quy hoạch nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được định hướng không quy hoạch, không phát triển các dự án đầu tư có thời hạn dài, các khu dân cư, khu đô thị mới.
Tỉnh Ninh Thuận sẽ có Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân khu vực Dự án và phát triển khu dân cư đối với vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: H.L.
Tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thiện Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân khu vực dự án và phát triển khu dân cư đối với vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân 1 và 2. Ảnh: H.L.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, về phương án phát triển đối với khu vực quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) và 2 (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) thực hiện theo định hướng tại Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ –TTg, ngày 10/11/2023.

Cụ thể, giữ các vị trí đã quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 làm đất dự trữ chiến lược lâu dài cho năng lượng, đảm bảo thuận lợi để thu hồi sau này khi có yêu cầu thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Quy hoạch để khai thác, sử dụng đất dự trữ chiến lược này hiệu quả, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của người dân, không quy hoạch, không phát triển các dự án đầu tư có thời hạn dài, các khu dân cư, khu đô thị mới; khuyến khích thu hút các dự án có thời hạn sử dụng đất ngắn 20-30 năm…

“Quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, cấp bách phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng quy hoạch địa điểm xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân: giao thông, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, các công trình giáo dục, phúc lợi xã hội.... đảm bảo đồng bộ, kết nối, liên thông với các khu vực xung quanh”, nội dung trong Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thiện Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, trong đó xây dựng 4 chính sách. Đề án này đã được UBND tỉnh Ninh Thuận gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 4837/UBND-KTTH ngày 19/11/2023).

Bốn chính sách được đề cập trong Đề án gồm phương án chuyển đổi mặt bằng đối với các vị trí quy hoạch xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân với nội dung chủ yếu hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai để người dân được cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới công trình nhà ở trong khu vực lập đề án; mở rộng diện tích đất ở của 2 vị trí.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các địa phương vùng dự án một cách đồng bộ với nhu cầu vốn 423 tỷ triệu đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 273 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 127 tỷ đồng, ngân sách huyện 23 tỷ đồng).

Về phát triển sản xuất, trong giai đoạn trước mắt, người dân vẫn được cho phép tiếp tục sản xuất với các mô hình sản xuất hiện nay. Trong tương lai, tỉnh định hướng từng bước chuyển đổi đối với vị trí tại xã Phước Dinh từ khu vực nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp thành đất thương mại, dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, du lịch, phát triển các dự án quy mô phù hợp, thu hồi vốn nhanh, thời gian sử dụng 20 - 30 năm.

Đối với vị trí tại thôn Thái An (xã Vĩnh Hải), địa phương được định hướng phát triển và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, tham quan vườn nho...

Cùng với đó là các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ đời sống người dân trên địa bàn.

“Sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về Đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu các thủ tục phê duyệt Đề án theo quy định”, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thông tin về Đề án.

Ninh Thuận hủy ba thông báo liên quan đến thu hồi đất của dự án điện hạt nhân
Ninh Thuận vừa hủy thông báo liên quan đến thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư