Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 04 năm 2021, 18:53:48
Nông nghiệp Bình Thuận phát hành cổ phiếu để mua cổ phần công ty khác
Chí Tín - 21/10/2020 22:03
 
Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã ABS, sàn HoSE) đang có kế hoạch phát hành gần 42,6 triệu cổ phiếu.
Phần lớn số tiền bán cổ phiếu sẽ được Nông nghiệp Bình Thuận dùng mua cổ phiếu công ty khác
Phần lớn số tiền bán cổ phiếu sẽ được Nông nghiệp Bình Thuận dùng mua cổ phiếu công ty khác

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá dự kiến theo đó lên tới 425,6 tỷ đồng. Đợt phát hành nếu thực hiện đúng kế hoạch thì vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng gấp hơn 2 lần, đạt 800 tỷ đồng.

Giá phát hành dự kiến là 11.000 đồng/cổ phiếu, thổng giá trị phát hành theo giá chào bán dự kiến sẽ là hơn 468 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là quý IV/2020 hoặc quý I/2021. Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số tiền thu được ngoài các mục đích trên cũng có thể se được Công ty sử dụng mua cổ phần của Công ty cổ phần VCD River Bank.

Cụ thể, riêng số tiền mà Nông nghiệp Bình Thuận muốn dùng để mua cổ phần Công ty cổ phần VCD River Bank đã lên tới hơn 425 tỷ đồng, số còn lại bổ sung vốn lưu động chỉ là dưới 43 tỷ đồng.

Công ty cho biết, tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

Trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến phát hành theo phương án nêu trên, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế sau phân phối và huy động vốn vay từ các tổ chức khác để thực hiện.

Hội đồng quản trị cũng ủy quyền cho ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đại triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung của đợt phát hành nêu trên.

Ông Dương Văn An đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã bầu ra 50 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Ông Dương Văn An, đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư