Nước giải khát Chương Dương: Thoát lầy, nhưng rắc rối còn âm ỉ
Quý I/2019, Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD, sàn HOSE) đã có lợi nhuận dương, đảo chiều so với kết quả lỗ cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, một số rắc rối có thể bung ra bất cứ lúc nào do cách áp dụng các quy định khác nhau có khả năng làm thay đổi các con số tài chính trong tương lai.
.
Quý I/2019 Nước giải khát Chương Dương đạt 74,9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,32% so với quý I/2018.

Lợi nhuận đảo chiều

Theo Báo cáo tài chính quý I/2019 của Nước giải khát Chương Dương, Công ty đạt 74,9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,32% so với quý I/2018. Điểm đáng chú ý nhất trong kết quả kinh doanh quý I của doanh nghiệp này là sự đảo chiều ngoạn mục của con số lợi nhuận.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý I của Nước giải khát Chương Dương đạt 6,2 tỷ đồng, thay đổi cục diện hoàn toàn so với con số lỗ 411 triệu đồng cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 4,74 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình, ông Neo Hock Tai Schubert, Tổng giám đốc Công ty cho biết, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý I/2019 của Công ty tăng là doanh thu tăng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Báo cáo tài chính quý I/2019 của Nước giải khát Chương Dương cho thấy, chi phí bán hàng trong kỳ chỉ ở mức 10,5 tỷ đồng, giảm 37,48% so với quý I/2018. Ngoài ra, Công ty còn có khoản “thu nhập khác” tăng khá mạnh trong quý I/2019.

Diễn biến kết quả kinh doanh quý I/2019 đã hỗ trợ thêm cho bức tranh kinh doanh đã được cải thiện trong những quý cuối năm 2018. Theo đó, mặc dù Công ty thua lỗ nặng trong năm 2017 và tiếp tục lỗ trong quý I/2018, nhưng tính chung kết quả cả năm 2018, Nước giải khát Chương Dương vẫn có lãi hơn 5,2 tỷ đồng. Đây cũng lý do khiến cổ phiếu SCD đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ tháng 4/2019.

Rắc rối còn âm ỉ

Với kết quả kinh doanh trong quý I vừa qua, Công ty Nước giải khát Chương Dương đã hoàn thành 22,5% kế hoạch doanh thu thuần năm 2019 và hoàn thành hơn 49% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019. Theo đó, Công ty cũng đã vượt qua 1/2 nhiệm vụ lợi nhuận năm 2019 chỉ sau quý đầu năm, điều này giúp cho phần đường còn lại trong năm 2019 sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tuy nhiên, việc có được kết quả kinh doanh tốt trong một quý chưa đủ để chứng minh “sức bền” trong chặng đường dài. Do vậy, nhà đầu tư vẫn còn phải chờ đợi để quan sát những diễn biến kinh doanh trong những tháng tiếp theo.

Lợi nhuận mục tiêu năm 2019 của Nước giải khát Chương Dương đặt ra là 9,64 tỷ đồng. Tuy xét về tốc độ tăng trưởng đạt tới 84%, nhưng thực tế, tốc độ này được so sánh trên cơ sở năm 2018 mới chỉ là năm tạm thời “thoát lầy”. Mức lợi nhuận 5,24 tỷ đồng của năm 2018 cũng chỉ đạt tỷ lệ 2,77% so với vốn chủ sở hữu và năm 2019, nếu Công ty đạt mục tiêu lợi nhuận thì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cũng chỉ khoảng 5,1%. Đây là một tỷ lệ khá thấp so với mặt bằng lợi nhuận của nhiều công ty niêm yết khác và còn thấp hơn cả mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Ngoài ra, tình hình tài chính của Nước giải khát Chương Dương cũng khá “bấp bênh” do việc áp dụng các quy định kế toán khác nhau cũng có thể làm cho các lợi ích kinh tế của Công ty bị điều chỉnh trong tương lai.

Kiểm toán viên có nêu ý kiến nhấn mạnh lưu ý người đọc tới Thuyết minh số 03 tại Báo cáo tài chính của Nước giải khát Chương Dương. Cụ thể, việc công ty này áp dụng Thông tư 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (Thông tư 180) có sự khác nhau với Chuẩn mực kế toán Việt Nam về các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

Theo diễn giải tại Thuyết minh số 03, Công ty Nước giải khát Chương Dương áp dụng Thông tư 180, theo đó không phải trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc cho nhân viên đủ điều kiện. Trong khi đó, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 quy định yêu cầu khoản dự phòng được ghi nhận của sự kiện quá khứ và Công ty có nghĩa vụ pháp lý. Việc này có thể làm sụt giảm lợi ích kinh tế trong tương lai của công ty.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...