Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 20:52:55
Ông Nguyễn Khắc Thận tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
Mạnh Tùng - 24/06/2021 17:47
 
Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI vừa tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVII.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nguyễn Khắc ThậnNgày 24/6, tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ nhất 100% đại biểu có mặt đồng ý thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhận thức đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cam kết cùng lãnh đạo tỉnh nỗ lực hết mình, xây dựng tập thể UBND tỉnh vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Các đại biểu dự kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tập thể UBND tỉnh và mỗi đồng chí ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên từng cương vị công tác, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của UBND tỉnh qua các nhiệm kỳ; luôn cố gắng hết sức mình, sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trước mắt, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. Triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành; đẩy mạnh cải cách hành chính ở cả 3 cấp chính quyền, trong đó trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong các thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, hướng đến nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; trọng tâm là đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy…, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng", Chủ tịch Nguyễn Khắc Thận nói.

Kinh tế Thái Bình phát triển, bất động sản hưởng lợi
Nằm trong “Tứ giác” phát triển Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Thanh Hóa, Thái Bình đang có cơ hội bước vào thời kì mới, trở thành tỉnh phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư