Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 00:07:29
Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội, tuyên thệ nhậm chức
Nguyễn Lê - 20/07/2021 15:05
 
Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV đã được thông qua với 100% phiếu thuận.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức, chiều 20/7
Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, chiều 20/7 (Ảnh: Duy Linh)

Chiều 20/7, ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới với nhân sự duy nhất được giới thiệu là ông Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới (Ảnh: Duy Linh)

Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV đã được thông qua với 100% phiếu thuận.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay từ khi được Quốc hội thông qua.

Ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

15 giờ, nghi thức tuyên thệ bắt đầu, Quốc hội đứng trang nghiêm chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội đặt tay lên Hiến pháp và tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ngày 31/3/2021, ông Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV.

Phát biểu sau khi nhậm chức thời điểm đó, ông Huệ nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Ngày sinh: 15/3/1957

- Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 09/3/1984, Ngày chính thức: 09/9/1985

- Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, XIII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV, XV

Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

-9/1979 - 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên đoàn khoa kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

- 1985 - 1986: Học viên Khoa châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư chi bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

- 1991 - 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 10/1992 - 4/1994: Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Phó Trưởng khoa Kế toán, Quyền Trưởng khoa Kế Toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 5/1994 - 02/1999: Trưởng khoa Kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 3/1999 - 6/2001: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 7/2001 - 6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

- 7/2006 - 8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 8/2011 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 12/2012 – 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 01/2016 – 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- 4/2016 - 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

- Tháng 1/2021 ông Huệ được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

- Tháng 3/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư