Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 02 năm 2024,
Phó Chủ tịch Hải Dương Vương Đức Sáng: Sở KH&ĐT cần xây dựng chính sách để thu hút các nhà đầu tư lớn
Thanh Sơn - 24/01/2019 15:07
 
2018 tiếp tục là một năm Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương có nhiều thành công trong hoạt động tham mưu các chính sách cho tỉnh, cũng như làm tròn các chức năng nhiệm vụ của Sở.
Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao bằng khen cho sở KHĐT Hải Dương
Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

Ngày 23/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, năm 2018, Sở đã tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và sắp xếp doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, do đó thu hút đầu tư vào địa bàn vẫn đạt khá, số dự án, vốn đầu tư trong và ngoài nước đều tăng so với năm 2017.

Về đầu tư trong nước, Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới 13 dự án vốn NSNN; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 120 kế hoạch đấu thầu với tổng số 529 gói thầu, tổng giá trị gói thầu 1.222 tỷ đồng. Đã thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận đầu tư mới 92 dự án với tổng số vốn thu hút 5.120 tỷ đồng, chấp thuận điều chỉnh 53 dự án thuê đất với tổng số vốn tăng 2.850 tỷ đồng. Trình UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 13 dự án, gia hạn thời gian thực hiện cho 65 dự án. Về đầu tư nước ngoài, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án mới, với tổng số vốn 119,3 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 07 dự án với tổng vốn tăng thêm 35,4 triệu USD và cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho một số dự án khác. Nhiều dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

“Năm 2018, Sở đã tích cực phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh giao tại các đề án, chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho ban hành và chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp của tỉnh đến năm 2020; quy định về phân cấp; quy định về phối hợp thẩm định trong lĩnh vực đầu tư”, ông Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương khẳng định.

Thủ tục đăng ký kinh doanh đã được đơn giản hóa theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân; tăng cường tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, đạt đến chính phủ điện tử cấp 4 đã góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, khuyến khích mọi người kinh doanh, nhất là tăng cường khởi nghiệp.

Năm 2018, Sở đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới cho 1.496 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 10,103 tỷ đồng (tăng 2,4% về số doanh nghiệp). Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 375 đơn vị trực thuộc; cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 3.405 lượt doanh nghiệp; giải thể 426 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động 415 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 với tổng số 1.456 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Các cá nhân có thành tich xuất sắc trong hoạt động năm 2018.
Các cá nhân có thành tich xuất sắc trong hoạt động năm 2018

Trong lĩnh vực đầu tư trong nước, Sở đã tiếp nhận giải quyết 785 lượt hồ sơ, tại thời điểm tổng hợp báo cáo đã giải quyết được 776 lượt hồ sơ, còn 09 lượt hồ sơ đang trong thời gian giải quyết chưa đến hạn, không có hồ sơ quá hạn hạn (có 660 lượt hồ sơ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục theo quy định, đạt 85%).

Lĩnh vực đầu tư nước ngoài, Sở đã tiếp nhận giải quyết 132 lượt hồ sơ, tại thời điểm tổng hợp báo cáo đã giải quyết được 119 lượt hồ sơ, còn 13 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết chưa đến hạn, không có hồ sơ quá hạn hạn (có 111 lượt hồ sơ rút ngắn được thời gian thực hiện thủ tục theo quy định, đạt 95%).

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, tiếp nhận giải quyết 6.117 hồ sơ, tại thời điểm tổng hợp báo cáo đã giải quyết được 6.117 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn (có 95% lượt hồ sơ thực hiện rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục theo quy định).

Phát biểu tại hội nghị, sau khi ghi nhận kết quả đạt được và chỉ rõ một số hạn chế, ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu: “Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương trong năm 2019 cần tập trung tham mưu các đề án, kế hoạch cho UBND tỉnh. Khai thác hiệu quả những lợi thế, xây dựng chính sách thu hút các nhà đầu tư lớn nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế; chú ý đến công tác quy hoạch; chủ động, đôn đốc, kiểm tra và giám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Chủ động nguồn vốn đầu tư, quan tâm đầu tư quy hoạch đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường các giải pháp thành lập mới doanh nghiệp, chấn chỉnh việc cho thuê đất với hộ kinh doanh tại các địa phương”.

Tại hội nghị tổng kết, ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Hải Dương đã trao tặng bằng khen tổng kết 10 năm Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” cho ông Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

Nhân dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cũng đã trao tặng giấy khen cho 12 tập thể và 39 cá nhân có nhiều đóng góp vào thành tích chung của ngành trong năm 2018.

Bất động sản Hải Dương hút dòng vốn đầu tư
Hải Dương đang nổi lên như một điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp mà còn là bất động sản. Nhiều chủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư