Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2021, 23:10:14
Phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới: Thông điệp 5K
B.T - 27/11/2020 20:01
 
Thông điệp 5K của Bộ Y tế nhằm tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện triển khai Chỉ thị số 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Chỉ thị nêu rõ cần tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế, tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm COVID-19
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, xét nghiệm COVID-19 vì số mẫu xét nghiệm chỉ khoảng 4.000 mẫu/ngày, trong khi nguy cơ lây nhiễm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư