Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Phú Yên: Cắt gộp 30% thủ tục, cắt giảm 35-50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính
Hà Minh - 23/05/2016 15:48
 
Để thực hiện tiêu chí này vào năm 2020, cả hệ thống chính trị của tỉnh Phú Yên đang tập trung dồn lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã ban hành riêng chương trình để các đơn vị có cơ cơ sở hành động cụ thể - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cho biết.

Thời gian qua, Phú Yên đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Hiệu quả quản trị hành chính công nhưng vẫn chưa được như mong muốn do năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền còn hạn chế.

Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI thiếu đồng bộ, thiếu kiên quyết dẫn đến PCI chậm được cải thiện…

Mô hình “Một cửa” và “Một cửa liên thông hiện đại” của Sở Kế hoạch-Đầu tư đang góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính.
Mô hình “Một cửa” và “Một cửa liên thông hiện đại” của Sở Kế hoạch - Đầu tư đang góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính.

Chính vì vậy, theo ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, để nâng cao chỉ số PCI, PAPI, Phú Yên đang tập trung dồn lực xây dựng nền hành chính minh bạch, dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp... nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục.

Tiến tới phấn đấu đến năm 2020, cắt gộp 30% thủ tục, cắt giảm 35-50% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp so với quy định của Trung ương.

100% sở, ban ngành và UBND cấp huyện triển khai “Một cửa liên thông”. Đến năm 2020, PCI xếp trong tốp 20 và PAPI xếp thức 30 cả nước. Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt mức trên 90%.

Phú Yên quyết cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh
Ông Lê Tấn Hổ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cho rằng, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Phú Yên năm 2015 thấp là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư