PVN "giải ngân" 39.200 tỷ đồng cho công tác đầu tư trong năm qua
Kết thúc năm 2017, PVN đạt 31.900 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất và thực hiện đầu tư với số tiền 39.200 tỷ đồng.

Tin từ PVN cho hay, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 của PVN đạt 448.600 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm - góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước năm 2017.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97.500 tỷ đồng, vượt 22.900 tỷ đồng (tương đương 30,8%) so với kế hoạch, tăng 8,0% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn PVN cũng đạt 31.900 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

PVN đã chi 39.200 tỷ đồng thực hiện đầu tư trong năm 2017
PVN đã chi 39.200 tỷ đồng thực hiện đầu tư trong năm 2017

Cũng trong năm 2017, đã có một phát hiện dầu khí mới là lô Cá Trích (lô 11-2) và đưa một công trình dầu khí mới vào khai thác.

PVN đã gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,6 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Khai thác dầu ở trong nước đạt 13,57 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 36 ngày, vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch năm Chính phủ giao đầu năm. Khai thác dầu ở nước ngoài đạt 1,95 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 3 ngày, vượt 30.000 tấn so với kế hoạch năm.

Khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 2017 trước 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Dẫu vậy thì điều đáng quan tâm là gia tăng trữ lượng dầu khí chỉ đạt 4 triệu tấn dầu quy đổi và giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39.200 tỷ đồng. Điều này cũng tiềm ẩn những thách thức với PVN trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đạo của mình là khai thác dầu khí.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của PVN được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày; sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 53 ngày; sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn.

Năm 2017 cũng là năm thứ 3 liên tiếp (2015 - 2017) hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt cới các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh. Dẫu vậy, kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn PVN năm 2017 vẫn vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Thanh Hương

Bình luận của bạn về bài viết...