Đặt mua báo in| Ngày 12 tháng 08 năm 2022, 18:38:49
Quảng Nam “đặt gạch” tổng thu ngân sách đạt 23.700 tỷ đồng trong năm 2022
Văn Toàn - 18/05/2022 08:12
 
Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng từ 7,5 - 8,0% so với năm 2021.
Thành phố Tam Kỳ đang được tỉnh Quảng Nam tập trung đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại
Thành phố Tam Kỳ đang được tỉnh Quảng Nam tập trung đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Hà Minh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022 với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đăng ký thực hiện 17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó có các chỉ tiêu đáng chú ý, như tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng từ 7,5 - 8,0% so với năm 2021; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.700 tỷ đồng; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,8 tỷ USD; 3.000 hộ thoát nghèo; 16.000 người có việc làm mới; 518 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 9 trường, đạt tỷ lệ 65,5%); 218/241 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt tỉ lệ 90,4%); phấn đấu có thêm ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 123 xã; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến cuối năm 2022 là 85,71%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 95,6%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,5%...

Ngoài các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, UBND tỉnh Quảng Nam còn thi đua thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng (trong đó có tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…).

Trước khi đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối, cụm thi đua của tỉnh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2022, gắn với 15 hình thức thi đua.

Cụ thể là Hợp tác xã dẫn đầu phong trào thi đua các Hợp tác xã của tỉnh Quảng Nam; Xã, thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua các xã, thị trấn thuộc các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam; Xã, phường, thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng của tỉnh Quảng Nam; Huyện, thị xã, thành phố dẫn đầu Cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam; Huyện dẫn đầu Cụm thi đua 9 huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam; Đơn vị dẫn đầu thi đua các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Quảng Nam; Đơn vị dẫn đầu thi đua các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Quảng Nam; Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Nam; Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua cơ quan công tác Đảng của tỉnh Quảng Nam…

Báo Đầu tư nhận cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam
Ngày 16/5, tại Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư