Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Quảng Nam đặt mục tiêu thu 26.000 tỷ từ du lịch vào năm 2025
Hoàng Anh - 14/09/2021 09:39
 
Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng vào năm 2025.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa Ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Chương trình này, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Bảo tồn và phát huy hiệu quả tài nguyên, lợi thế phát triển du lịch.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến đón khoảng 12 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%.  Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng; Lao động trực tiếp trong ngành du lịch là 23.000 người.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Nam sẽ đón khoảng 18 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 55%. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 45.000 tỷ đồng ; Lao động trực tiếp trong ngành du lịch là 40.000 người; Tổng số cơ sở lưu trú du lịch: 1.200 cơ sở với 29.000 phòng.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước.
Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của miền Trung và cả nước.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình phát triển du lịch. Đổi mới nhận thức, tư duy phát triển du lịch, công tác quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch. Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, quảng bá và xúc tiến du lịch và đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch…

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, chủ động phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình, thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Tích cực phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch, chính sách theo Chương trình và kết hợp huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong 2 năm 2020 và 2021, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong 8 tháng năm 2021, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn Tỉnh là 403 nghìn lượt khách, giảm 53% so với cùng kỳ; Doanh thu lưu trú 214 tỷ đồng, giảm 67,8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành giảm 82,4%...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư