Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 00:50:41
Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm nạn khai thác cát trắng trái phép
Linh Đan - 12/09/2021 11:16
 
Quảng Nam yêu cầu tịch thu khối lượng khai thác cát trắng trái phép tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo UBND huyện Núi Thành đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý khoáng sản cát trắng tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp và các khu vực khác trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản cát trắng trái phép theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền kiến nghị UBND tỉnh xử lý.

Đối với khối lượng khoáng sản khai thác trái phép phát hiện trong quá trình kiểm tra, UBND huyện Núi Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trường hợp xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, vượt khả năng giải quyết của huyện thì có văn bản gửi về Công an tỉnh để hỗ trợ xử lý kịp thời”, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cung cấp tọa độ, diện tích, mức sâu, khối lượng, thời gian khai thác và nhu cầu sử dụng khoáng sản sau thu hồi đối với khối lượng cát trắng dư thừa tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc địa bàn quản lý có phát sinh khoáng sản cát trắng dư thừa, báo cáo UBND tỉnh từng dự án (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoặc cho phép UBND tỉnh cấp phép khai thác, quản lý khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp phối hợp với UBND huyện Núi Thành bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sản phẩm cát, đất, đá dư thừa trong quá trình thi công các dự án thuộc địa bàn mình quản lý.

Việc khai thác, vận chuyển khoáng sản dư thừa (trong quá trình thi công các dự án) ra ngoài phạm vi dự án phải được cấp có thẩm quyền cấp phép mới được thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường theo dõi, kiểm tra tình hình bảo vệ khoáng sản nói chung và cát trắng nói riêng chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các trường hợp có khoáng sản cát trắng dư thừa trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình để đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, cấp phép theo quy định.

Trước đó, ngày 31/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam về thực trạng khai thác cát trắng trái phép tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư