Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 07:36:00
Quảng Nam: Dự án có diện tích 10ha trở lên phải xin ý kiến Tỉnh ủy
Hoàng Anh - 05/08/2021 14:56
 
Tỉnh uỷ Quảng Nam sẽ quyết định cấp phép cho những dự án quan trọng; dự án có diện tích sử dụng đất từ 10 ha trở lên ở đô thị, từ 20 ha trở lên ở nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được quy định chi tiết:  Theo đó, đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.

Các thủ tục về quy hoạch, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan khác phải đảm bảo phù hợp với chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp pháp luật quy định thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư không phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh.
Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng; dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia, bảo vệ rừng; dự án thủy điện; dự án có tác động lớn đến môi trường, cảnh quan và kinh tế - xã hội; dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển, sản xuất chất độc hại, chất nổ; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; Dự án sử dụng quỹ đất mà trong lòng đất có tài nguyên khoáng sản hoặc có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dự án có diện tích sử dụng đất từ 10 ha trở lên đối với khu vực đô thị, từ 20 ha trở lên đối với khu vực nông thôn; dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư từ 500 hộ dân trở lên; các dự án quan trọng khác theo đề nghị của Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy hoặc của cấp ủy Đảng trực thuộc.

Thường trực Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có diện tích sử dụng đất từ 5ha đến dưới 10ha đối với khu vực đô thị, từ 10 ha đến dưới 20 ha đối với khu vực nông thôn; dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư từ 100 hộ đến dưới 500 hộ dân.

Những dự án đầu tư thuộc các trường hợp trên phải có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh hoặc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư:

Ngoài ra, đối với các dự án thuộc trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương liên quan tại bất kỳ các bước thủ tục nào của Hướng dẫn này thì các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền mới được thực hiện các bước thủ tục tiếp theo.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư