Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Quảng Nam kiến nghị nâng công suất mỏ cát trắng Hương An lên 300.000 tấn/năm
Phú Sơn - 22/11/2023 15:53
 
UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ từ 180.000 tấn/năm thành 300.000 tấn/năm đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại mỏ cát Hương An của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại mỏ cát Hương An (điều chỉnh công suất và diện tích khu vực khai thác) theo đúng quy định.

“Khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn (đến ngày 28/7/2025), UBND tỉnh sẽ xem xét kết quả thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty trong quá trình hoạt động khoáng sản tại mỏ để điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án đầu tư theo quy định và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường”, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đề nghị của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại mỏ cát Hương An thuộc địa phận thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn và các xã Bình Giang, Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh này thống nhất điều chỉnh nâng công suất khai thác mỏ từ 180.000 tấn/năm thành 300.000 tấn/năm theo đúng chủ trương đầu tư của dự án đã được điều chỉnh tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh và điều chỉnh diện tích khu vực khai thác từ 157 ha xuống còn 77,63 ha (gồm 32,55 ha chồng lấn với phạm vi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn thuộc địa phận thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn và 45,08 ha thuộc các xã Bình Giang, Bình Phục, huyện Thăng Bình); diện tích trả lại Giấy phép khai thác là 79,37 ha.

Phần diện tích tiếp tục khai thác 77,63 ha hiện nay nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, không có rừng tự nhiên và không thuộc khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, theo Thông báo số 5267/TB-CTQNA ngày 17/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đến ngày 14/7/2023, Công ty không nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ cát trắng Hương An.

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác và chế biến cát trắng mỏ Hương An, huyện Quế Sơn và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và đã nộp đầy đủ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (đợt 1) với số tiền 19,877 tỷ đồng vào tài khoản của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh theo Quyết định số 1254/QĐ-BTNMT ngày 16/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Các nội dung khác có liên quan đến đề nghị việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát trắng Hương An, theo UBND tỉnh này, trường hợp được điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ cát trắng Hương An, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam phải tổ chức khai thác trước phần diện tích chồng lấn với Khu công nghiệp Đông Quế Sơn (32,55 ha) và kịp thời hoàn thổ, phục hồi môi trường ngay sau khi khai thác để bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý, giao cho đơn vị chủ đầu tư Khu công nghiệp triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xúc tiến các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình tổ chức khai thác mỏ, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam phải tính toán mức sâu và diện tích từng moong khai thác hợp lý, thực hiện kịp thời việc hoàn thổ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác để bàn giao cho địa phương quản lý, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến mực nước ngầm và sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực xung quanh; đồng thời phải khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Đối với phần diện tích trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (79,37 ha), UBND tỉnh đề nghị Công ty khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ theo đúng quy định để bàn giao cho địa phương quản lý.

Trong quá trình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ cát trắng Hương An, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam phải có nghĩa vụ hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật.

Mưa lớn làm nhiều quốc lộ ở Quảng Nam bị sạt lở
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến huyết mạch ở vùng núi tỉnh Quảng Nam bị sạt lở, trong đó có đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ 14E, 14H, 14D,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư