Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 11:05:11
Quảng Nam điều chỉnh, bổ sung Dự án Cảng cá Tam Quang
Linh Đan - 15/11/2023 08:38
 
Quảng Nam bổ sung giá trị chi phí giải phóng mặt bằng trong Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào tổng mức đầu tư của Dự án Cảng cá Tam Quang.

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Cảng cá Tam Quang. Theo đó, HĐND tỉnh bổ sung hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang.

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung là 130.546.232.000 đồng, trong đó bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang 9.523.232.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh, gồm ngân sách tỉnh: 127.596.586.000 đồng; ngân sách huyện Núi Thành: 2.949.646.000 đồng. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh từ năm 2017 - 2023.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Cảng cá Tam Quang. Theo đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào Dự án Cảng cá Tam Quang; cập nhật, bổ sung giá trị chi phí giải phóng mặt bằng trong Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung là 130.546.232.000 đồng.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2022 thành năm 2017 - 2023 để hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán hoàn thành dự án.

Theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quang, tổng mức đầu tư ban đầu là 121.023.000.000 đồng.

Quảng Nam: Cử tri lo ngại nước thải các dự án du lịch “đầu độc” sông Cổ Cò
Cử tri phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam về tình trạng nước thải của các dự án du lịch, mương thoát nước đường ven biển,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư