Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Quảng Nam: Phân bổ vốn đầu tư công từ rất sớm nhưng nhiều dự án vẫn giải ngân thấp
Hoàng Anh - 23/04/2024 15:19
 
Số lượng dự án và kế hoạch vốn năm 2023 chưa giải ngân hết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn lớn; nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân 0%.

Tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đã cho ý kiến về tờ trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương sang năm 2024

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Nam về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương sang năm 2024 với tổng kế hoạch vốn là hơn 634 tỷ đồng, với 1.001 dự án.

Trong đó, ngân sách cấp tỉnh (vốn trong nước) là hơn 395 tỷ đồng với 340 dự án; ngân sách cấp huyện là hơn 212 tỷ đồng với 445 dự án; ngân sách cấp xã là hơn 26 tỷ đồng với 216 dự án.

Có 7/1.001 dự án được xác định thuộc trường hợp “Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng”, chiếm tỷ lệ 0,69%. Có 289/1.001 dự án được xác định thuộc trường hợp “Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau”, chiếm tỷ lệ 28,87%.

Ngoài ra có 97/1.001 dự án được xác định thuộc trường hợp “Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau”, chiếm tỷ lệ 9,69%.

Có 608/1.001 dự án được xác định thuộc trường hợp “Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”, chiếm tỷ lệ 60,73%.

Tỉnh Quảng Nam có hơn 1000 dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương sang năm 2024.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh Quảng Nam số lượng dự án và kế hoạch vốn năm 2023 chưa giải ngân hết vẫn còn khá lớn. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chiếm tỷ lệ 62,3%, ngân sách cấp huyện chiếm tỷ lệ 33,5% và ngân sách cấp xã 4,2%.

Nguyên nhân chậm giải ngân đa số thuộc trường hợp “dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”, chiếm tỷ lệ 60,73%.

Nhiều chương trình, dự án được phân bổ vốn từ rất sớm, từ cuối năm 2022 và quý I/2023 nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn rất thấp, trong đó nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân 0%.

Như Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Duy Xuyên; dự án ĐH2.PN, đoạn từ ĐT615 đến Quốc lộ 40B; Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Thành – Phước Lộc…

Ngoài ra, một số dự án được phân bổ vốn sát thời điểm cuối năm 2023, không có khối lượng để giải ngân.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, các vấn đề trên cho thấy, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công chưa cao; công tác chỉ đạo điều hành về điều chuyển kế hoạch vốn chưa kịp thời và quyết liệt.

Ban Kinh tế - Ngân sách đã đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách địa phương sang năm 2024.

Đồng thời, Ban này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, quyết toán hoàn thành, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài trong năm 2024…

Quảng Nam xem xét cấp Giấy chứng nhận trên diện tích 9.300 m2 cho Khu đô thị Thanh Hà
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đề nghị cấp Giấy chứng nhận (đợt 2) với diện tích hơn 9.300 m2 cho dự án Khu đô thị Thanh Hà - phân khu 1, do...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư