Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 20:34:28
Quảng Nam: Thêm một dự án xin chấm dứt hoạt động vì khó khăn giải phóng mặt bằng
Nhiệt Băng - 25/11/2021 13:47
 
Công ty TNHH Phước Minh quyết định chấm dứt hoạt động Dự án do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện dự án.
Các Dự án nheec
Nhiều dự án "da beo", thiếu kết nối về hạ tầng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 2387/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh đối với Dự án Khu du lịch Phước Minh tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Phước Minh.

Lý do là Công ty TNHH Phước Minh quyết định chấm dứt hoạt động dự án do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hiệu lực, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 2387/QĐ-UBND ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh và lưu giữ bản gốc theo quy định.

Các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có).

Công ty TNHH Phước Minh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đối với Nhà nước và hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

Cách đây hơn 1 tuần, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng ký Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2375 (ngày 30/6/2017) của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư, Công văn số 3634 (2/7/2020) của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Lý do là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tình hình tài chính của chủ đầu tư giảm sút, không đủ để tiến hành thực hiện dự án theo cam kết với cơ quan Nhà nước, nên Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án.

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án để đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đầu tư khu dân cư phục vụ bố trí tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn hoặc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, các khu chức năng phục vụ chung cho Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có) theo đúng nội dung Bản cam kết ngày 14/10/2021.

Cũng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định thu hồi 4 dự án khu đô thị gồm Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5, Bách Đạt 6 do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Quảng Nam “xem lại” đánh giá tác động môi trường sau phản ánh của Báo Đầu tư
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã thực hiện mà phát sinh bất cập, hạn chế do chưa đánh giá hết tác động trong mối liên hệ vùng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư