Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2022, 10:29:22
Quảng Nam xem xét điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu liên hợp sợi - dệt - may
Linh Đan - 06/12/2021 11:27
 
Cuối năm 2024, 2 dự án thành phần của Dự án Khu liên hợp sợi - dệt - may (tỉnh Quảng Nam) đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến xử lý đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Công văn số 673 (ngày 23/11/2021) về việc điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu liên hợp Quế Sơn (giai đoạn 2 và 3); kèm theo báo cáo đầu tư và Báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm - may Quế Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam khẩn trương cử cán bộ có chuyên môn làm việc với Sở Xây dựng để được hướng dẫn lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm - may Quế Sơn; trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp, làm việc với các sở, ngành và UBND huyện Quế Sơn để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quế Sơn và các sở, ngành liên quan hướng dẫn Tập đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện các hồ sơ, thủ tục và tổ chức lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm - may Quế Sơn, thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND huyện Quế Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Tập đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án Khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm - may Quế Sơn theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngày 23/11/2021, Tập đoàn Dệt may Việt Nam có Công văn 673 trình bày hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu liên hợp sợi - dệt - may (giai đoạn 2 và 3) tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Tập đoàn Dệt may Việt Nam gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Tại Công văn này, Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, Dự án nhà máy sợi thông minh quy mô 4 vạn cọc sợi sẽ khởi công vào quý II/năm 2022 và hoàn thành, đi vào hoạt động vào quý III/năm 2024.

Dự án Nhà máy may thông minh 3 tầng (quy mô 5,4 triệu sản phẩm dệt kim/năm) sẽ khởi công vào quý III/năm 2023 và hoàn thành, đi vào hoạt động trong quý IV/năm 2024.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, cuối năm 2024, khi cả 2 dự án thành phần nêu trên đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/tháng, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách và góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan hỗ trợ Tập đoàn trong các hoạt động tiếp theo để đảm bảo việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, thuê đất… theo đúng yêu cầu, tiến độ, làm cơ sở để Tập đoàn triển khai các bước tiếp theo của dự án. 

Quảng Nam “bắt tay” Đà Nẵng thí điểm đón khách quốc tế
Quảng Nam sẽ “bắt tay” Đà Nẵng trong quá trình thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư