Quảng Nam “thúc” tiến độ dự án nhà ở cho người thu nhập thấp
Linh Đan - 30/11/2021 08:38
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc còn nhếch nhác về hạ tầng. Ảnh: Linh Đan
Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc còn nhếch nhác, chưa khớp nối về hạ tầng. Ảnh: Linh Đan

UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở Xây dựng khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO rà soát, kiểm tra, đối chiếu: số liệu diện tích đất, bản vẽ phân lô chi tiết, bảng tổng hợp diện tích đất,… tại Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo nội dung Công văn số 491 (ngày 24/3/2021), Công văn số 911 (ngày 14/5/2021) của Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh lại cho khớp đúng và kiểm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có) theo quy định; gửi hồ sơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (nếu có) hoặc gửi văn bản xác nhận về diện tích, phân lô, số lô,… cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 06/12/2021 để xây dựng phương án giá đất dự án theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO chịu trách nhiệm cử lãnh đạo và nhân viên chuyên môn làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan đến dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi văn bản do Sở Xây dựng cung cấp, khẩn trương xây dựng phương án giá đất dự án, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/12/2021 để tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO trong việc thay đổi pháp nhân, thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, … phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam về việc chậm thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản