Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Quảng Nam yêu cầu làm rõ trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư Cảng cá Tam Quang
Hoàng Anh - 21/06/2023 18:28
 
Thực hiện thủ tục đầu tư Dự án Cảng cá Tam Quang có thiếu sót, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện thủ tục đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cần hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang theo thẩm quyền.

Trong tháng 6/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Tờ trình số 3556/TTr-UBND về chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang.

Theo đó, Dự án này được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện từ 2017-2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2022.

Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang được giao cho huyện Núi Thành thực hiện, đến nay đã phê duyệt được 10 phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, với tổng kinh phí hơn 9,4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền hơn 1,7 tỷ đồng được tỉnh bổ sung, nhưng chưa thực hiện nhập dự toán cho huyện Núi Thành nên nguồn kinh phí này đã được chi trả bằng nguồn ngân sách huyện.

Cảng cá Tam Quang tỉnh Quảng Nam. Ảnh Việt Nguyễn
Cảng cá Tam Quang tỉnh Quảng Nam. Ảnh Việt Nguyễn

Tỉnh Quảng Nam cũng ban hành các quyết định bổ sung kinh phí cho UBND huyện Núi Thành để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các phương án đã được duyệt, với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư dự án, đến nay việc giải phóng mặt bằng đã được huyện Núi Thành thực hiện hoàn thành, Chủ đầu tư đã triển khai thi công trên công trường hầu hết các hạng mục chính, chỉ còn lại hạng mục phao báo hiệu giới hạn khu nước trước bến.

Nhằm đảm bảo cơ sở để quyết toán hoàn thành dự án theo quy định và hoàn trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho ngân sách huyện Núi Thành, chủ đầu tư đã đề xuất cho phép thực hiện thủ tục gộp 2 tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quang.

Theo đó, gộp kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 9,4 tỷ đồng vào dự án làm tăng tổng mức đầu tư dự án từ 121 tỷ đồng đồng lên hơn 130 tỷ đồng. Đồng thời, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.

Theo tờ trình của tỉnh Quảng Nam, xét thấy việc gộp kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quang là để đảm bảo cơ sở để chủ đầu tư thực hiện quyết toán hoàn thành công trình, đồng thời có căn cứ để hoàn trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho ngân sách huyện Núi Thành.

Việc bổ sung nêu trên dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư dự án, nên UBND tỉnh Quảng Nam trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 130 tỷ đồng.

Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động các dự án của Công ty Bách Đạt An
Năng lực tài chính không đảm bảo để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, tỉnh Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động các dự án của Công ty...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư