Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 23:41:28
Quảng Ngãi: 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp
Hà Minh - 03/06/2021 22:21
 
Mục tiêu từ 2021 - 2025, KKT Dung Quất và các KCN thu hút đầu tư khoảng 5 - 6 tỷ USD, cụm công nghiệp thu hút khoảng 800 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 75% trở lên…
TIN LIÊN QUAN

Sáng 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 sẽ tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 3 (khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Những Dự án lớn như thép Hoà Phát-Dung Quất đang là những hạt nhân tăng trưởng công ngiệp của Quảng Ngãi
Những dự án lớn như thép Hoà Phát-Dung Quất đang là những hạt nhân tăng trưởng công nghiệp của Quảng Ngãi

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 8 - 9%/năm. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%. Tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt trên 63% tổng số lao động toàn tỉnh. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 6,5 -7%/năm.

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%. Các cụm công nghiệp đang hoạt động, cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường phù hợp. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp thu hút đầu tư khoảng 5 - 6 tỷ USD, các cụm công nghiệp thu hút khoảng 800 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện đạt 75% trở lên…

Để đạt các mục tiêu trên, kế hoạch cũng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển công nghiệp tỉnh trong giai đoạn tới. Cụ thể là, phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ; Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cho phát triển công nghiệp; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vật lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Theo ông Trần Phước Hiền, muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, các địa phương, sở, ngành cần có chương trình, kế hoạch thực hiện riêng để thực hiện nhiệm vụ được nêu cho từng đơn vị trong kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoàn thành kế hoạch phát triển công nghiệp chung của tỉnh. “Việc xây dựng Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh cũng phải đồng bộ, tích hợp các quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương và quy hoạch từng ngành, lĩnh vực. Qua đó, tạo sự thống nhất quy hoạch, kế hoạch trên tổng thể để thực hiện một cách nhất quán, tạo nên hiệu quả lớn trong sự phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh Quảng Ngãi”.

VSIP đề xuất mở rộng Khu công nghiệp tại Quảng Ngãi thêm 3.110ha
Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đã đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất lập quy hoạch KCN VSIP II với tổng diện tích 3.110ha...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư