Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 09:53:22
Quảng Ngãi không có dự án thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2021
Nhiệt Băng - 09/03/2022 17:07
 
Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư nào. Tỉnh từng triển khai hình thức đầu tư này vào năm 2018, nhưng dự án đã hủy, không thực hiện.

UBND tỉnh Quãng Ngãi đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm 2021.

Theo đó, năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 353 gói thầu. Tuy vậy, một số cán bộ của bên mời thầu và nhà thầu chưa được đào tạo về đấu thầu qua mạng, gặp khó khăn khi chuyển đổi từ phương thức đấu thầu trên giấy tờ truyền thống sang đấu thầu điện tử.

Đáng chú ý, trong năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư nào. Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Quảng Ngãi chưa triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nên chưa tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.

Chỉ có năm 2018, tỉnh này tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án, nhưng chưa ký hợp đồng và đến nay đã hủy không thực hiện dự án.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi cũng không có nhà đầu tư nước ngoài nào trúng thầu các dự án/gói thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét tăng hạn mức chỉ định thầu lên 3 - 5 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp, thiết bị và 2 tỷ đồng đối với gói thầu tư vấn, thay vì 1 tỷ đồng và 500 triệu đồng như hiện nay.

Quảng Nam mời nộp hồ sơ đấu thầu nhiều dự án đô thị
Nhiều dự án đô thị, khu dân cư thuộc các địa phương như Hội An, Thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên được tỉnh Quảng Nam mời gọi nhà đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư