Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 05 tháng 03 năm 2024,
Quảng Ngãi lấy ý kiến góp ý đối với 2 đồ án lớn
Linh Đan - 05/12/2023 15:28
 
Việc TP. Quảng Ngãi lấy ý kiến góp ý điều chỉnh cục bộ các đồ án nhằm thực hiện Dự án Cầu Trà Khúc 1, tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa tham gia góp ý nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ các Đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/2000: Khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi để thực hiện Dự án Cầu Trà Khúc 1 với UBND TP. Quảng Ngãi.

Qua nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy các nội dung đề xuất điều chỉnh của UBND thành phố cơ bản phù hợp với Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 để thực hiện Dự án Cầu Trà Khúc 1.

Quá trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ 2 đồ án quy hoạch phân khu trên, đề nghị UBND Thành phố lưu ý, rà soát việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phải đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc, trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 47, Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, được sửa đổi bổ sung tại khoản 8, khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phải đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh.

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng góp ý cần kiểm tra, rà soát giải pháp điều chỉnh quy hoạch vỉa hè đường Tế Hanh (phía bờ sông Trà Khúc) đảm bảo không ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ sông Trà Khúc.

Đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi tỷ lệ 1/2000, Sở Xây dựng cho rằng cần kiểm tra, xác định chuẩn xác diện tích của các lô quy hoạch CT1-06, DV-04; kiểm tra phương án bố trí các tuyến cấp nước từ Trạm cấp nước phía Nam cầu Trà Khúc dẫn về đường Quang Trung phù hợp với phương án thiết kế nút giao Quang Trung và Tôn Đức Thắng; nghiên cứu phương án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa phía Nam cầu Trà Khúc đảm bảo không gây ngập úng tại khu vực hầm chui và nút giao Quang Trung và Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố rà soát, bổ sung và làm rõ tọa độ, tim tuyến, tên nút của các tuyến giao thông thay đổi, điều chỉnh so với quy hoạch được duyệt; bản vẽ mặt cắt ngang điển hình các tuyến giao thông, trong đó thể hiện cụ thể các nội dung thay đổi, điều chỉnh.

Sau khi kiểm tra, rà soát và làm rõ các vấn đề trên, đảm bảo quy định, UBND thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, cập nhật các nội dung điều chỉnh vào đồ án quy hoạch phân khu; tổ chức công bố, công khai để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát và thực hiện.

Nhận diện hệ thống đô thị Quảng Ngãi vào năm 2030
Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 22/11 vừa qua, Quảng Ngãi phấn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư