Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2020, 06:57:20
Quảng Trị: Bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy đạt tỷ lệ 59%
Việt Hương - 08/06/2020 16:14
 
Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26 phiếu bầu đồng ý trong tổng số 44 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 59%.

Ngày 8/6, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị lần thứ 30, đánh giá về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu bổ sung Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị được tổ chức để tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bàn phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Lâm nghiệp. Ông Võ Văn Hưng từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, kết quả về công tác nhân sự bao gồm trước, trong và sau đại hội, trong đó chú ý đến phân tích thêm ở sau đại hội về ưu điểm nổi bật Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã xây dựng được quy chế phân công cho các cấp ủy, tỉnh ủy viên vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò chủ động của các cấp, mặt trận và đoàn thể tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày mai (9/6), Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) để xem xét và quyết định thông qua việc miễn nhiệm và bầu một số chức danh do HĐND bầu; trong đó sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Trị: Bổ nhiệm lãnh đạo 3 đơn vị sau nhiều tháng “trống ghế”
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã có lãnh đạo cao nhất sau nhiều tháng bị khuyết.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư