Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 05 năm 2022, 21:25:03
Quốc hội bầu các nhân sự chủ chốt
Hữu Tuấn - 21/07/2016 09:17
 
Theo chương trình làm việc ngày 21/7, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng nay, đang tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội sẽ bầu nhân sự chủ chốt trong 2 ngày 21-22/7
Quốc hội sẽ bầu nhân sự chủ chốt trong 2 ngày 21-22/7

Tại khối cơ quan Quốc hội, duy nhất Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội Nghị Trung ương 3 khoá 12 thống nhất tiếp tục giới thiệu để Quốc hội khoá XIV bầu vào vào các chức danh này thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bộ máy Quốc hội khóa XIV gồm các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các UB của Quốc hội khoá XIII tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV gồm:

Bốn Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm UB Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm UB KHCN,TN&MT Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm UB Văn hoá-giáo dục- thanh niên-thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Như vậy, trong số 13 Chủ nhiệm các Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện tại đã có 3 người nghỉ hưu gồm Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý và Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu để làm việc trong tất cả các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự diễn ra trong suốt kỳ họp thứ nhất.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội sẽ được công bố vào sáng 22/7 và ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Dự kiến số Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người, gồm Chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 vị uỷ viên khác.

Trong 4 phó chủ tịch, dự kiến có một phó chủ tịch thường trực giúp Chủ tịch lĩnh vực đối ngoại, dân tộc, các vấn đề xã hội.

Ba phó chủ tịch khác lần lượt giúp Chủ tịch các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học, môi trường; pháp luật, tư pháp và quốc phòng - an ninh.

13 người còn lại sẽ có một người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một người giữ chức Tổng thư ký quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một người làm Trưởng ban Công tác đại biểu và một người làm Trưởng ban Dân nguyện.

Các vị còn lại giữ chức chủ nhiệm các uỷ ban: Kinh tế, Tài chính - Ngân sách, Quốc phòng và an ninh, Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng, Các vấn đề xã hôi, Đối ngoại, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Tư pháp, Pháp luật.

Đề xuất thêm chức danh Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XIV
Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình về số Phó chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư