Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2022, 02:00:33
Quy định chưa kín, Ngân hàng Nhà nước "đính chính" hiệu lực của thẻ từ sau 31/12/2021
H.T - 01/12/2021 10:40
 
Do không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang còn thời hạn sử dụng, nên thẻ từ vẫn được giao dịch bình thường sau ngày 31/12/2021.
f
Thẻ từ vẫn vẫn được sử dụng tại ATM, POS, kênh Internet (Internet Banking), di động (Mobile Banking), quầy giao dịch sau ngày 31/12/2021.

Trước thông tin thẻ từ chính thức bị "khai tử" sau ngày 31/12/2021, ngày 30/11 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản để làm rõ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa, hạn chế các thiệt hại có thể phát sinh trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ thẻ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư số 41), trong đó quy định lộ trình chuyển đổi sang công nghệ chip đối với thiết bị chấp nhận thẻ đang hoạt động tại Việt Nam và các thẻ từ nội địa đang lưu hành do các tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) tại Việt Nam phát hành. 

Theo đó, Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định hoạt động thẻ ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư ) có quy định lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa đối với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, tổ chức phát hành thẻ thực hiện chuyển đổi thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp (thẻ nội địa) đang lưu hành tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa và từ 31/03/2021 các tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ nội địa đang lưu hành phải tuân thủ  tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Tổ chức thanh toán thẻ thực hiện chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ  tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Như vậy, để đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip nội địa, Thông tư số 19 (đã được sửa đổi bổ sung) quy định trách nhiệm của tổ chức phát hành thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa đang lưu hành và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31/3/2021, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ còn đang thời hạn sử dụng) do các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành; đồng thời quy định trách nhiệm các tổ chức thanh toán thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS) đang hoạt động tại Việt Nam tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cần rà soát quy định pháp luật, hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa tổ chức phát hành thẻ với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách, quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

Triển khai các biện pháp truyền thông về việc khách hàng có thẻ từ nội địa (thẻ còn đang thời hạn sử dụng) nhưng chưa được các tổ chức phát hành thẻ chuyển đổi sang thẻ chip hoặc do khách hàng chưa đến được địa điểm của tổ chức phát hành thẻ để thực hiện chuyển đổi hoặc nhận thẻ chip thì sau ngày 31/12/2021 vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM, POS, kênh Internet (Internet Banking), di động (Mobile Banking), quầy giao dịch theo đúng quy định pháp luật.

Để tránh hiểu lầm, gây hoang mang ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, uy tín của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng, các tổ chức phát hành thẻ cần tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa; tuyên truyền các tiện ích, tính năng ưu việt, an toàn của thẻ chip nội địa và rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa; đồng thời hướng dẫn khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác như Internet Banking, Mobile Banking, QR Code... từ đó có cách tiếp cận, biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Ngân hàng Nhà nước giao các tổ chức phát hành thẻ phối hợp với Chi hội Thẻ ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) và Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) xây dựng và ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm trong việc thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa, chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022.

Mặc dù được tiếp tục sử dụng, song ngành ngân hàng khuyến cáo người dân sớm chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để an toàn, bảo mật tốt hơn và được hưởng nhiều tiện ích hơn. Hiện nay, nhiều ngân hàng cho khách hàng chuyển đổi thẻ ngay trên ứng dụng ngân hàng (App) và nhận thẻ tại chi nhánh sau 3-5 ngày làm việc.

Ngân hàng Việt nỗ lực chuyển đổi thẻ từ sang thẻ Chip
Chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa từ thẻ từ sang thẻ Chip là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư