Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 08 năm 2022, 23:57:15
Quý I/2021, nợ quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục duy trì ở mức 0,21%
Q.L - 02/04/2021 10:26
 
Chất lượng nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội trong quý I/2021 tiếp tục được thực hiện tốt, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,72% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,21%.
Toàn cảnh phiên họp

Theo thông tin tại họp phiên thường kỳ quý I/2021 HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tính đến hết tháng 3/2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 239.201 tỷ đồng, tăng 5.774 tỷ đồng so với năm 2020.

Trong kỳ, các đơn vị trong toàn hệ thống tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 22.869 tỷ đồng, tăng 2.554 tỷ đồng so với năm 2020.

Tổng dư nợ đến 31/3/2021 đạt 230.554 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn. Trong đó tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm đạt 169.524 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng dư nợ; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 61.030 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,5% tổng dư nợ.

Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động kinh tế - xã hội bị tác động bởi đại dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu năm 2021, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021. Qua đó, tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Về nhiệm vụ trong quý II/2021, Chủ tịch HĐQT yêu cầu Ban điều hành NHCSXH tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư