Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 18 tháng 06 năm 2024,
Rồng Việt lãi 428 tỷ đồng, tỷ lệ margin ở mức 1,38 lần
Phan Hằng - 21/01/2022 17:27
 
Tổng doanh thu của Chứng khoán Rồng Việt đạt 1.039 tỷ đồng, vượt 97% so với kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 123% so với năm 2020.

Năm 2021, với những diễn biến thuận lợi nhờ sự phát triển mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, Chứng khoán Rồng Việt đã đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng toàn diện và vượt bậc. Tổng doanh thu đạt 1.039 tỷ đồng, vượt 97% so với kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 123% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế (riêng) đạt 534,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (riêng) đạt 427,8 tỷ đồng, bằng 297% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 185% so với năm 2020.

Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 4.070 đồng/cổ phần và tỷ suất sinh lời ròng trên vốn chủ sở hữu (ROEa) đạt 30,68%. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của Rồng Việt trong 15 năm hoạt động, đặc biệt tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROEa) đạt 30,68% thuộc nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu về hiệu quả sinh lời.

Cơ cấu doanh thu của Rồng Việt khá cân bằng, trong đó hoạt động môi giới ghi nhận doanh thu 315 tỷ đồng, tăng 196% so với năm 2020 và hoàn thành 242% kế hoạch năm 2021. Đến cuối năm 2021, Rồng Việt đang quản lý gần 100.000 tài khoản khách hàng với tổng giá trị tài sản ròng của khách hàng đạt mức 73.100 tỷ đồng, tăng 97% so với cuối năm 2020.

Hoạt động cho vay (margin và ứng trước) ghi nhận doanh thu 315 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2020 và hoàn thành 133% kế hoạch năm 2021. Dư nợ cho vay margin tại thời điểm 31/12/2021 đạt 2.238 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ cho vay/Vốn chủ sở hữu đạt 1,38 lần và luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định (tối đa 2,0 lần).

Hoạt động ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 62,7 tỷ đồng, tăng 239% so với năm 2020 và hoàn thành 125% kế hoạch năm 2021. Các thương vụ M&A và thu xếp vốn vẫn đang tiếp tục hoàn tất các công đoạn cuối để ghi nhận doanh thu trong đầu năm 2022.

Hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu 313 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2020 và hoàn thành 348% kế hoạch năm 2021. Tỷ suất sinh lời bình quân từ hoạt động đầu tư của Rồng Việt tiếp tục duy trì mức vượt trội so với mức tăng của chỉ số VN-Index.

Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch huy động 700 tỷ đồng trái phiếu
Sau phát hành, nợ phải trả của VDSC có thể nâng lên cao gần gấp đôi vốn chủ sở hữu. Quy định mới sắp tới sẽ cho phép tỷ lệ nợ/vốn chủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư